ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ปีใหม่”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ปีใหม่”

ㄱ: 철수씨는 내년 새해 계획이 뭐예요 ?
คุณชอลซูมีแผนสำหรับปีหน้าอย่างไร
ㄴ: 회사 잘 다니고 돈 열심히 모아서 집 사는게 목표예요.
เป้าหมายคือทำงานให้ดีและเก็บเงินซื้อบ้าน

ㄱ: 내년은 무슨 띠의 해예요 ?
ปีหน้านักษัตรอะไร
ㄴ: 내년은 토끼띠의 해예요.
ปีหน้าเป็นปีกระต่าย

ㄱ: 한국사람들은 모두 띠를 가지고 있죠 ?
ชาวเกาหลีทุกคนมีปีนักษัตรใช่มั้ย
ㄴ: 네, 태어난 해에 따라서 12개의 띠가 있고 매년마다 그 띠가 달라져요.
ใช่ ขึ้นอยู่กับปีที่เกิด มี 12 นักษัตร และนักษัตรจะเปลี่ยนไปทุกปี

ㄱ: 새해에 하는 인사를 뭐라고 해요 ?
กล่าวทักทายปีใหม่ว่าอะไร
ㄴ: “새해 복 많이 받으세요” 라고 해요.
พูดว่า “สวัสดีปีใหม่”

ㄱ: 신정하고 구정하고 어떻게 달라요 ?
ชินจองกับกูจองต่างกันอย่างไร
ㄴ: 신정은 양력설이고 구정은 음력설이에요.
ชินจองเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ และคูจองเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ

ㄱ: 한국 사람들은 보통 어떤 설을 쇠요 ?
คนเกาหลีมักจะฉลองในวันปีใหม่ไหน
ㄴ: 신정, 구정 모두 쇠지만 일반적으로 대부분의 사람들이 구정을 쇠요. 그래서 휴일기간도 신정은 1일이지만 구정은 4ㅡ5일 정도 연휴로 쉬어요.
ทั้งวันปีใหม่และวันตรุษเกาหลี แต่ส่วนใหญ่ฉลองวันตรุษเกาหลี ดังนั้นวันปีใหม่มีวันหยุดหนึ่งวัน แต่วันตรุษเกาหลีมีวันหยุดประมาณ 4-5 วัน

ㄱ: 신정은 매년 첫날인데 구정은 언제예요 ?
วันขึ้นปีใหม่เป็นวันแรกของทุกปี แต่วันตรุษเกาหลีคือวันไหน
ㄴ: 음력이기때문에 날짜가 매년 달라요. 보통 1월 말에서 2월초쯤이에요.
เนื่องจากเป็นปฏิทินจันทรคติ วันที่จึงแตกต่างกันไปทุกปี โดยปกติประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

ㄱ: 구정때 한국 사람들은 뭘 해요 ?
คนเกาหลีทำอะไรในช่วงตรุษเกาหลี
ㄴ: 지방에 부모님이 계시는 사람들은 부모님을 뵈러 지방에 내려가고 같이 모여서 떡국을 먹고 얘기를 하며 시간을 보내요.
คนที่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปพบพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดและใช้เวลาร่วมกัน กินต็อกกุกและพูดคุยกัน

ㄱ: 떡국이 뭐예요 ?
ต็อกกุกคืออะไร
ㄴ: 떡과 소고기를 넣어 만든 하얀 국이에요. 한국 사람들은 떡국을 먹으면 나이를 한 살 더 먹는다고 믿어요.
เป็นซุปสีขาวที่ทำจากต็อกและเนื้อวัว คนเกาหลีเชื่อว่าการกินต็อกกุกทำให้อายุยืนขึ้น 1 ปี

ㄱ: 보신각종은 언제 타종해요(ring bell) ?
ตีระฆังโพชินกักตอนไหน
ㄴ: 새해 전날, 그러니까 매해 밤 12시에 33번 쳐요.
วันส่งท้ายปีเก่า ตอนเที่ยงคืนทุก ๆ ปี ตีระฆัง 33 ครั้ง

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ปีใหม่” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ