สำนวนเกาหลี

20 สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับ “จมูก”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่าง

สำนวนคำแปลความหมาย
코가 꿰이다ถูกร้อยจมูกถูกผูกมัด
코가 높다จมูกสูงทำเป็นเก่ง, จองหอง
코가 세다จมูกแข็งดื้อเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังผู้อื่น
코를 맞대다ปะทะจมูกใกล้มาก
코에 붙이다ติดที่จมูกมีน้อยมาก
코가 빠지다จมูกหลุดหมดกำลังใจ
코가 땅에 닿다จมูกแตะพื้นดินทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตน
코가 납작해지다ุจมูกแฟบไปเสียเกียรติ, เสียหน้า
코가 삐뚤어지다จมูกเบี้ยวเมาเหล้ามาก
코가 우뚝하다จมูกโด่งทำเป็นเก่ง
코끝이 찡하다ปลายจมูกย่นซาบซึ้ง
코를 박다ตอกจมูกใจจดจ่อ, กระตือรือร้น
코를 풀다พ่นจมูกขัดขวาง, ขัดจังหวะ
코에 붙이다ติดที่จมูกมีน้อยมาก
코를 빠뜨리다ทำจมูกตกทำให้ใช้ไม่ได้
코를 흘쩍거리다ทำจมูกสะอื้นร้องไห้
코 아래 입ปากใต้จมูกความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก
코에 걸다แขวนที่จมูกติดตัวไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
콧대를 꺾다หักดั้งจมูกลดทอนความหยิ่งทรนง
콧대를 세우다ตั้งดั้งจมูกมีความมั่นใจในตนเองสูง

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ

แหล่งข้อมูล : สิทธินี ธรรมชัย. การวิเคราะห์สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับร่างกาย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.