ไวยากรณ์เกาหลี

ประโยคถาม-ตอบที่ใช้ “안”

คำว่า 안 มีความหมายว่า “ไม่” หรือใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธ มักพบบ่อยในประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบที่ใช้ “안”

ㄱ: 언니하고 왜 말다툼했어요 ?
ทำไมทะเลาะกับพี่สาว
ㄴ: 내, 방에 있는 물건들을 아무 얘기도 안 하고 가져가서 말다툼을 했어요.
เพราะหยิบของที่อยู่ในห้องโดยไม่บอกอะไรเลยทะเลาะกัน

ㄱ: 어제 부탁한 서류 가지고 왔어요 ?
คุณนำเอกสารที่ขอเมื่อวานมาด้วยรึเปล่า
ㄴ: 아니요, 미안해요. 깜빡잊고 안 가져 왔어요.
เปล่าค่ะ ขอโทษค่ะ ลืมหยิบมา

ㄱ: 이따 저녁에 한강에서 불꽃놀이 하는데 구경하러 갈거예요 ?
ตอนเย็นมีดอกไม้ไฟที่แม่น้ำฮัน คุณจะไปดูมั้ย
ㄴ: 아니요, 그냥 집에서 티비로 보고 안 갈거예요.
ไม่ ฉันจะแค่ดูทีวีอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ไป

ㄱ: 올 겨울에도 해외 여행하러 외국에 나갈거예요 ?
ฤดูหนาวนี้คุณจะไปเที่ยวต่างประเทศมั้ย
ㄴ: 아니요, 올해는 해외에 안 나가고 국내 여행을 하려고 해요.
ปีนี้ไม่ไปต่างประเทศ จะเที่ยวในประเทศ

ㄱ: 영민씨, 고기 좋아해요 ?
คุณยองมิน ชอบกินเนื้อมั้ย
ㄴ: 아니요, 고기 알러지가 있어서 돼지 고기, 소고기, 닭고기 모두 안 먹어요.
ไม่ ผมมีอาการแพ้เนื้อสัตว์จึงไม่กินทั้งเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่

ㄱ: 한국 사람들은 물건을 사거나 계산할때 현금으로 해요 ?
คนเกาหลีใช้เงินสดในการซื้อของหรือจ่ายเงินมั้ย
ㄴ: 아니요, 요즘은 거의 현금을 안 쓰고 카드나 휴대폰으로 계산해요.
ไม่ สมัยนี้ไม่ค่อยใช้เงินสดและจ่ายด้วยบัตรหรือโทรศัพท์มือถือ

ㄱ: 로또에 당첨되거나 주식으로 큰 부자기 된 사람들 보면 부럽지 않아요 ?
ตอนที่เห็นคนถูกล็อตเตอรี่หรือรวยด้วยหุ้น ไม่อิจฉาเหรอ
ㄴ: 아니요, 회사에서 동료들과 같이 일하고 재미있게 사는게 더 나은것 같아서 하나도 안 부러워요.
ไม่ เพราะการทำงานและสนุกกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทดีกว่าจึงไม่อิจฉาเลย

ㄱ: 아침에 신문이나 뉴스봐요 ?
ตอนเช้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวมั้ย
ㄴ: 아니요, 출근 시간에 쫓겨서 시간이 없어서 안 봐요.
ไม่ เพราะเป็นเวลารีบไปทำงานเลยไม่มีเวลาจึงไม่ได้ดู

ㄱ: 건강해지기 위해서 매일 꾸준히 운동하고 있어요 ?
เพื่อที่จะสุขภาพแข็งแรง คุณออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันมั้ย
ㄴ: 전에는 아침마다 조깅을 했었는데 요즘은 게을러져서 안 하고 있어요.
เมื่อก่อนฉันวิ่งจ็อกกิ้งทุกเช้า แต่ช่วงนี้ฉันไม่ทำเพราะขี้เกียจ

ㄱ: 수진씨가 왜 저렇게 울고 있어요 ?
ทำไมคุณซูจินจึงร้องไห้แบบนั้น
ㄴ: 모르겠어요. 무슨 안 좋은 일이 있는 것 같은데 아무리 물어봐도 얘기를 안 해요.
ไม่รู้ ดูเหมือนจะมีเรื่องอะไรไม่ดี แต่ถามเท่าไหร่ก็ไม่บอก

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคที่ใช้ “안” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ