ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “이/가 아니다”

ไวยากรณ์ 이/가 아니다 มีความหมายว่า “ไม่ใช่” ใช้เมื่อต้องการปฏิเสธคำนาม โดยใช้ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 가 아니다 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 이 아니다 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
중국 음식ㄱ: 짜장면이나 짬뽕은 중국 음식이에요 ?
บะหมี่ดำหรือจัมปงเป็นอาหารจีนใช่มั้ย
ㄴ: 한국에서는 중식으로 부르지만 중국 음식이 아니예요. 한국에서 만든 중국스타일 음식이에요.
ในเกาหลีเรียกว่าอาหารจีน แต่ไม่ใช่อาหารจีน เป็นอาหารสไตล์จีนที่ทำที่เกาหลี
.
영민씨ㄱ: 금방 전화한 사람 영민씨가 아니에요 ?
คุณยองมินโทรมาไม่ใช่เหรอ
ㄴ: 아니요, 금방 전화한 사람은 영민씨가 아니고 진수씨예요.
ไม่ เมื่อกี้ไม่ใช่คุณยองมินที่โทรมา แต่เป็นคุณจินซู
.
영어ㄱ: 챵리씨 대학 전공이 영어가 아니에요 ?
วิชาเอกที่มหาวิทยาลัยของคุณชยังรีไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหรอ
ㄴ: 아니요, 제 전공은 영어가 아니라 불어예요.
ไม่ วิชาเอกของฉันคือภาษาฝรั่งเศส ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
.
휴일ㄱ: 오늘 회사 쉬는 날이에요 ?
วันนี้บริษัทหยุดหรือเปล่า
ㄴ: 원래는 쉬는 날인데 일이 있어서 휴일이 아니에요.
เดิมเป็นวันหยุดแต่มีงานเลยไม่ใช่วันหยุด
.
언니ㄱ: 율리아씨하고 흐엉씨 중에 율리아씨가 언니예요 ?
ระหว่างคุณยุลเรียและคุณเฮือง คุณยุลเรียเป็นพี่สาวใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 율리아씨 언니가 아니. 흐엉씨가 두살 더 많아서 흐엉씨가 언니예요.
ไม่ คุณยุลเรียไม่ใช่พี่สาว คุณเฮืองอายุมากกว่าสองปี ดังนั้นคุณเฮืองจึงเป็นพี่สาว
.
부산ㄱ: 진수씨 고향은 부산이에요 ?
บ้านเกิดของคุณจินซูคือปูซานใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 부산이 아니라 제주도예요.
ไม่ ไม่ใช่ปูซานแต่เป็นเกาะเชจู
.
강남쪽ㄱ: 영민씨 집이 강남쪽이에요 ?
บ้านคุณยองมินอยู่ฝั่งคังนัมใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 우리 집은 강남쪽이 아니에요. 강북에 있어요.
ไม่ บ้านของผมไม่ได้อยู่ฝั่งคังนัม อยู่ที่คังบุก
.
그쪽ㄱ: 근처에 가까운 지하철역이 이쪽이에요 ?
สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ ๆ ในละแวกนี้คือทางนี้ใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 그쪽이 아니에요. 그쪽은 막다른 골목이에요.
ไม่ ไม่ใช่ทางนั้น ทางนั้นเป็นทางตัน
.
부모님ㄱ: 옆에 있는 분이 부모님이세요 ?
คนข้าง ๆ คือพ่อแม่ของคุณใช่มั้ยคะ
ㄴ: 아니요. 그 분들은 부모님이 아니세요. 제가 매주 다니는 교회에 같이 다니고 있는 분들이세요.
ไม่ คนเหล่านั้นไม่ใช่พ่อแม่ เป็นคนที่ไปโบถส์ที่ฉันไปทุกสัปดาห์ด้วยกัน
.
음식ㄱ: 주문하신 음식 나왔습니다. 김밥 이인분하고 불고기 맞으시죠 ?
อาหารที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ คิมบับสำหรับสองคนกับพุลโกกิใช่มั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 저희가 주문한 음식이 아니에요. 저희는 만두하고 떡볶이를 시켰는데요.
ไม่ ไม่ใช่อาหารที่ฉันสั่ง ฉันสั่งเกี๊ยวและต็อกปกกี
.
수진씨ㄱ: 아까 커피숍에서 같이 커피 마시던 사람이 수진씨죠 ?
คนที่คุณดื่มกาแฟด้วยที่ร้านกาแฟก่อนหน้านี้คือคุณซูจินใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 수진씨가 아니에요. 같이 한국어 공부하는 후배예요.
ไม่ใช่ ไม่ใช่คุณซูจิน เป็นรุ่นน้องที่เรียนภาษาเกาหลีด้วยกัน
.
금요일ㄱ: 친구들과 부산에 놀러가기로 한게 목요일이죠 ?
ไปเที่ยวปูซานกับเพื่อน ๆ วันพฤหัสบดีใช่มั้ย
ㄴ: 아니요. 목요일이 아니라 금요일이에요.
ไม่ ไม่ใช่วันพฤหัสบดีแต่เป็นวันศุกร์
.
철희씨ㄱ: 지금 통화하고 있는 사람이 철희씨죠 ?
คนที่คุยโทรศัพท์ตอนนี้คือคุณชอลฮี ใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 철희씨가 아니에요. 엄마한테서 걸려온 전화예요.
ไม่ใช่ ไม่ใช่คุณชอลฮี เป็นสายจากแม่ของฉัน
.
흐엉씨ㄱ: 지난 번 생일파티때 노래부르고 춤을 춘 사람이 흐엉씨죠 ?
คนที่ร้องเพลงและเต้นในงานวันเกิดครั้งที่แล้วคือคุณเฮืองใช่มั้ย
ㄴ: 아니요, 흐엉씨가 아니에요. 태국에서 온 팟사랏씨예요.
ไม่ ไม่ใช่คุณเฮือง เป็นคุณภัสรัตน์จากประเทศไทย
.
인스턴트 음식ㄱ: 진수씨가 평소에 좋아하고 자주 먹는 음식이 라면이죠 ?
อาหารที่คุณจินซูชอบกินบ่อยคือรามยอนใช่มั้ย
ㄴ: 아니요. 제가 좋아하는 음식은 라면같은 인스턴트 음식이 아니에요. 계란이나 두부같은 음식을 좋아해요.
ไม่ อาหารที่ฉันชอบไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปอย่างรามยอน ฉันชอบอาหารอย่างไข่และเต้าหู้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 이/가 아니다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย