ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 지 않아요”

ไวยากรณ์ 지 않아요 มีความหมายว่า “ไม่” โดยใช้ไวยากรณ์ 지 않아요 ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 지 않아요 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
마음에 들다ㄱ: 손님, 여기 있는 디자인은 어떠세요 ?
คุณลูกค้าครับ ดีไซน์ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
ㄴ: 좀 옛날 디자인이라서 마음에 들지 않아요.
ดีไซน์ค่อนข้างล้าสมัยเลยไม่ชอบค่ะ
.
나가다ㄱ: 요즘도 해외 여행 자주 다녀요 ?
ช่วงนี้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมั้ยครับ
ㄴ: 아니요, 코로나때문에 외국으로 나가지 않아요.
ไม่ค่ะ ไม่ไปต่างประเทศเพราะว่าโคโรนาค่ะ
.
사다ㄱ: 한국제품 보다 중국제품이 훨씬 더 싼데 이걸로 드릴까요 ?
สินค้าจีนถูกกว่าสินค้าเกาหลีมาก ต้องการสินค้านี้มั้ยครับ
ㄴ: 아니요, 중국제품은 고장이 잘 나서 사지 않아요.
ไม่ค่ะ สินค้าจีนพังง่ายจึงไม่ซื้อค่ะ
.
먹다ㄱ: 디저트로 아이스크림을 드릴까요 ?
รับไอศกรีมเป็นของหวานมั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 다이어트때문에 먹지않아요.
ไม่ค่ะ ไม่กินเพราะว่าลดน้ำหนักค่ะ
.
가다ㄱ: 백화점이나 시장에 쇼핑하러 자주 가요 ?
คุณไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าหรือตลาดบ่อยมั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 요즘은 코로나때문에 사람들이 많이 모인곳에는 가지 않아요.
ไม่ค่ะ ช่วงนี้ฉันไม่ไปสถานที่ที่มีคนเยอะเพราะว่าโคโรนาค่ะ
.
먹다ㄱ: 평소에 중국 음식을 자주 드세요 ?
คุณกินอาหารจีนบ่อยมั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 중국음식은 기름이 너무 많아서 먹지 않아요.
ไม่ค่ะ ฉันไม่กินอาหารจีนเพราะเลี่ยนมากค่ะ
.
출근하다ㄱ: 내일도 출근해요 ?
พรุ่งนี้คุณไปทำงานมั้ยคะ
ㄴ: 이번주는 연휴여서 출근하지않아요.
สัปดาห์นี้ฉันไม่ไปทำงานเพราะเป็นวันหยุดต่อเนื่องค่ะ
.
먹다ㄱ: 아침에는 주로 뭘 먹어요.
ปกติกินอะไรเป็นอาหารเช้าคะ
ㄴ: 입맛이 없어서 아침은 거의 먹지 않아요.
ฉันไม่มีความอยากอาหารจึงไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าค่ะ
.
타다ㄱ: 출근할때 택시를 타요 ?
คุณขึ้นแท็กซี่ไปทำงานมั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 택시는 비싸고 지하철보다 더 느려서 타지 않아요.
ไม่ครับ แท็กซี่แพงและช้ากว่ารถไฟใต้ดินจึงไม่ขึ้นครับ
.
입다ㄱ: 한국 사람들은 한복을 자주 입어요 ?
คนเกาหลีใส่ชุดฮันบกบ่อยมั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 설날이나 추석외에는 입지 않아요.
ไม่ค่ะ ไม่ใส่นอกจากวันปีใหม่หรือเทศกาลชูซอกค่ะ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 지 않아요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ