ภาษาเกาหลี

ประโยคที่ใช้ “다기보다는”

ไวยากรณ์ 다기보다는 มีความหมายว่า “ไม่ใช่ว่า….แต่….มากกว่า” หรือ “มากกว่าที่จะ….นั้น….” ดังนั้นประโยคที่ใช้ 다기보다는 จึงใช้เพื่ออธิบายว่าการกระทำอย่างหลังเหมาะกว่าอย่างแรก โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์

ตัวอย่างประโยค

ㄱ: 수지씨는 성격이 차가운 편이죠 ?
คุณซูจีมีลักษณะนิสัยเย็นชาใช่มั้ย
ㄴ: 성격이 차갑다기보다는 처음 보는 사람들하고 잘 어울리지를 못해서 그렇게 보일거예요.
ไม่ใช่ว่านิสัยเย็นชา แต่เข้ากับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกได้ไม่ดีจึงดูเป็นอย่างนั้น

ㄱ: 서울은 다른 나라들에 비해서 크기가 작은 편이죠 ?
โซลมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใช่มั้ย
ㄴ: 서울이 작다기보다는 서울에 사는 사람들이 너무 많아서 그렇게 느껴질거예요.
ไม่ใช่ว่าโซลมีขนาดเล็ก แต่มีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ในโซลจึงรู้สึกอย่างนั้น

ㄱ: 한국음식은 종류가 몇개밖에 되지 않는것 같아요.
ดูเหมือนว่าอาหารเกาหลีมีเพียงไม่กี่ประเภท
ㄴ: 종류가 적다기보다는 김밥 떡볶이 갈비 불고기 같은 음식들이 너무 유명해서 사람들이 그거만 먹어서 그럴거예요.
ไม่ใช่ว่ามีไม่กี่ประเภท แต่เป็นเพราะอาหารอย่างคิมบับ ต็อกปกกี ซี่โครง และพุลโกกิ มีชื่อเสียงมากจนผู้คนนิยมรับประทานเท่านั้น

ㄱ: 한국어는 영어나 중국어에 비해서 훨씬 더 어려운것 같아요.
ฉันคิดว่าภาษาเกาหลียากกว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนมาก
ㄴ: 한국어가 어렵다기보다는 문장 표현이 더 다양해서 그렇게 느껴질거예요.
ไม่ใช่ว่าภาษาเกาหลียาก แต่ประโยคมีความหลากหลายมากกว่าจึงรู้สึกอย่างนั้น

ㄱ: 올해 겨울은 그렇게 춥지 않고 따뜻할것 같아요.
ฉันคิดว่าฤดูหนาวนี้จะอบอุ่นและไม่หนาวจัด
ㄴ: 올 겨울이 춥지 않다기보다는 작년 겨울이 너무 추워서 올해는 작년 날씨보다 좀 덜 추운 것 같아요.
ไม่ใช่ว่าฤดูหนาวปีนี้ไม่หนาว แต่ฤดูหนาวปีที่แล้วหนาวมาก จึงดูเหมือนว่าอากาศปีนี้จะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

ㄱ: 진수씨 책상은 청소를 안해서 언제나 지저분하고 더러워요.
โต๊ะทำงานของคุณจินซูมักจะรกและสกปรกเพราะไม่ได้ทำความสะอาด
ㄴ: 진수씨가 청소를 안한다기보다는 진수씨가 평소에 정리를 잘 하는 편이 아니라서 그런것 같아요.
ฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะคุณจินซูไม่ทำความสะอาด แต่เพราะปกติแล้วคุณจินซูจัดระเบียบไม่เก่ง

ㄱ: 친구한테서 받은 선물이 마음에 안 드세요 ?
ของขวัญที่ได้รับจากเพื่อนไม่ถูกใจเหรอ
ㄴ: 마음에 안 든다기보다는 나한테 별로 필요하지 않은 물건이라서요.
ไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจ แต่เป็นเพราะสิ่งของไม่ค่อยจำเป็นต่อฉัน

ㄱ: 이따 퇴근하고 잠깐 만날시간도 없이 바빠요 ?
คุณยุ่งจนไม่มีเวลาเจอกันหลังเลิกงานเหรอ
ㄴ: 바쁘다기보다는 그냥 몸이 좀 피곤해서 쉬고싶어서 그래요.
ไม่ใช่ว่ายุ่ง แต่เป็นเพราะเหนื่อยนิดหน่อยเลยอยากพักผ่อน

ㄱ: 희진씨하고 다투기라도 했어요 ? 요즘 왜 사이가 안 좋아요 ?
คุณทะเลาะกับคุณฮีจินหรือเปล่า ทำไมช่วงนี้ไม่เข้ากันเลย
ㄴ: 희진씨하고 다투었다기보다는 일하면서 서로 의견이 달라서 일하는데 어려움을 겪은 적이 있긴 했어요.
ไม่ใช่ว่าทะเลาะกับคุณฮีจิน แต่มีบางครั้งที่เรามีปัญหาในการทำงานเพราะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในขณะทำงาน

ㄱ: 영민씨는 채식주의세요 ? 왜 고기를 안 먹어요 ?
คุณยองมินเป็นมังสวิรัติหรือเปล่า ทำไมไม่กินเนื้อ
ㄴ: 안 먹는다기보다는 해산물이나 야채를 더 좋아해서 자주 먹지 않는 편인것 같아요.
ไม่ใช่ว่าไม่กิน แต่ชอบอาหารทะเลและผักมากกว่า เลยดูเหมือนไม่กินบ่อย ๆ

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคที่ใช้ “다기보다는” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ