ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (이)세요”

ไวยากรณ์ (이)세요 มีความหมายว่า “เป็น” หรือ “คือ” โดย (이)세요 เป็นรูปสุภาพของ 예요/이에요 จึงมักใช้กับผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือมีฐานะทางสังคมสูงกว่า เช่น ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย รวมทั้งใช้เพื่อยกย่องหรือแสดงความสุภาพ โดยใช้ (이)세요 ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 이세요 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 세요 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
선생님저기 앉아 계시는 분이 우리반 선생님이세요.
ท่านที่นั่งอยู่ตรงโน้นคือครูประจำชั้นของเรา
군인흐엉씨 아버지는 군인이세요.
คุณพ่อของคุณเฮืองเป็นทหาร
사장님저희 삼촌은 중국에서 큰 회사를 운영하시는 사장님이세요.
คุณอาของฉันเป็นประธานบริหารบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่ประเทศจีน
집 주인이 분이 제가 살고 있는 집 주인이세요.
ท่านผู้นี้เป็นเจ้าของบ้านที่ฉันอาศัยอยู่
이사온 분마이클씨는 미국에서 살다가 한국이 좋아서 서울로 이사온 분이세요.
คุณไมเคิลอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและย้ายไปโซลเพราะเขาชอบเกาหลี
기숙사에서 같은 방을 쓰는 분이 어느 분이세요 ?
คนที่อยู่ห้องเดียวกันที่หอพักคือใคร
온 분팟사랏씨는 어느 나라에서 온 분이세요 ?
คุณภัสรัตน์มาจากประเทศไหน
어디수진씨, 사는 곳이 어디세요 ?
คุณซูจิน ที่อยู่ของคุณคือที่ไหนคะ
분들주말에 같이 모이는 분들이 어느 어느 분들이세요 ?
ผู้คนที่คุณรวมตัวด้วยในช่วงสุดสัปดาห์คือท่านใดบ้าง
몇 시아침에 일어나는 시간이 보통 몇 시세요 ?
ปกติคุณตื่นนอนกี่โมง

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (이)세요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ