ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 뿐이다”

ไวยากรณ์ 뿐이다 มีความหมายว่า “เป็น….เท่านั้น” ใช้ตามหลังคำนามเพื่อแสดงการจำกัดแค่คำนามด้านหน้าเท่านั้น โดยใช้ 뿐이다 ตามหลังทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกดได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
10만원그저께 월급을 받았는데 통장에 10만원뿐이에요.
เมื่อวานซืนได้รับเงินเดือน แต่ในบัญชีธนาคารมีเงินเพียง 100,000 วอนเท่านั้น
혼자모두들 퇴근하고 사무실에 저 혼자 뿐이에요.
ทุกคนเลิกงาน และฉันเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ออฟฟิศ
늦은 밤이라서 버스를 탄 사람이 저 뿐이에요.
เป็นช่วงเวลาดึก ดังนั้นฉันจึงเป็นคนเดียวเท่านั้นบนรถบัส
오늘내일부터 다음주까지 일본 출장을 가서 시간이 오늘뿐이에요.
ตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่น จึงมีเวลาวันนี้เท่านั้น
아침시간회사 퇴근이 늦은 편이라서 운동할수 있는 시간이 아침시간뿐이에요.
ฉันเลิกงานดึก ดังนั้นเวลาที่สามารถออกกำลังกายได้คือตอนเช้าเท่านั้น
팟사랏씨회사에서 한국어로 전화를 받을수 있는 직원이 팟사랏씨뿐이에요.
คุณภัสรัตน์เป็นพนักงานเพียงคนเดียวในบริษัทที่รับโทรศัพท์เป็นภาษาเกาหลีได้
야채고기나 생선을 안 좋아해서 냉장고 안에 야채뿐이에요.
ฉันไม่ชอบเนื้อหรือปลา ในตู้เย็นจึงมีผักเท่านั้น
사람코로나때문에 관객이 없어서 영화관에 다섯 사람뿐이에요.
ไม่มีผู้ชมเนื่องจากโคโรนา จึงมีเพียงห้าคนในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
여기명절 연휴라서 동네에 문을 연 가게가 여기뿐이에요.
ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันหยุด ที่นี่จึงเป็นร้านเดียวเท่านั้นที่เปิดให้บริการ
매일 열심히 일해도 차 값, 집 값때문에 빚뿐이에요.
แม้ว่าจะทำงานหนักทุกวัน ก็เป็นหนี้เท่านั้นเพราะค่ารถ ค่าบ้าน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 뿐이다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ