ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 중이다”

ไวยากรณ์ 중이다 มีความหมายว่า “อยู่ระหว่าง….”, “กำลังทำ…..อยู่” หรือใช้เพื่อแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่หรือกำลังเป็นอยู่ โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกด และคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 중이다 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
만들기ㄱ: 뭐 하고 있는 중이에요 ?
คุณกำลังทำอะไรอยู่
ㄴ: 다음 주에 놀러 갈 계획 만들기 중이에요.
ฉันกำลังวางแผนจะไปเที่ยวเล่นในสัปดาห์หน้า
.
식사ㄱ: 뭐 하고 있어요 ?
คุณกำลังทำอะไรอยู่
ㄴ: 가족들과 같이 식사중이에요.
อยู่ระหว่างรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว
.
산책ㄱ: 이 시간까지 공원에서 뭐 하고 있어요 ?
คุณกำลังทำอะไรอยู่ในสวนสาธารณะจนถึงเวลานี้
ㄴ: 강아지하고 같이 산책중이에요.
กำลังเดินเล่นกับลูกสุนัข
.
수업ㄱ: 박 선생님 어디계세요 ?
อาจารย์พัคอยู่ที่ไหน
ㄴ: 교실에서 한국어 수업중이세요.
อยู่ระหว่างสอนภาษาเกาหลีในห้องเรียน
.
연습ㄱ: 이제 자동차 운전 잘 해요 ?
ตอนนี้คุณขับรถเก่งมั้ย
ㄴ: 아니요, 아직 연습중이에요.
ไม่ ยังอยู่ระหว่างการฝึกหัด
.
휴가ㄱ: 진수씨, 오늘 출근했어요 ?
คุณจินซู วันนี้ไปทำงานมั้ย
ㄴ: 아니요, 지금 휴가중이에요.
ไม่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพักร้อน
.
입원ㄱ: 영선씨, 어머니는 건강하세요 ?
คุณยองซัน คุณแม่แข็งแรงดีมั้ย
ㄴ: 아니요, 코로나때문에 병원에 입원중이세요.
ไม่ กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะโคโรนา
.
영업ㄱ: 아직 영업하나요 ?
ยังเปิดร้านอยู่มั้ยคะ
ㄴ: 네, 아직 영업중이에요.
ใช่ ยังเปิดอยู่ครับ
.
여행ㄱ: 수진씨는 어디에 갔어요 ?
คุณซูจินไปไหน
ㄴ: 월차를 받아서 부산을 여행중이에요.
ได้รับวันลาพักประจำเดือนจึงอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวปูซาน
.
통화ㄱ: 챵리씨가 지금 뭐 하고 있어요 ?
ตอนนี้คุณชยังรีกำลังทำอะไรอยู่
ㄴ: 급한 일로 통화중이에요.
กำลังคุยโทรศัพท์เรื่องด่วน
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 중이다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ