ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลี

ประโยค “สถานที่ + 에 가는 길이에요.”

ประโยค “สถานที่ + 에 가는 길이에요.” ใช้เพื่อบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างทางไปยังสถานที่หนึ่ง หรือกำลังเดินทางไปสถานที่หนึ่ง

ตัวอย่างประโยค “สถานที่ + 에 가는 길이에요.”

퇴근하고 집에 가는 길이에요.
ฉันเลิกงานและอยู่ระหว่างทางกลับบ้าน
.
친구들을 만나러 한강에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปแม่น้ำฮันเพื่อไปพบเพื่อน ๆ
.
술을 마시러 호프집에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปที่ร้านเบียร์สดเพื่อดื่มเหล้า
.
영화를 보러 동생과 영화관에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปโรงหนังกับพี่ชายเพื่อดูหนัง
.
회사에 출근하러 버스 정류장에 가는 길이에요.
ฉันกำลังเดินไปที่ป้ายรถเมล์เพื่อไปทำงาน
.
가방하고 옷을 사러 명동에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปเมียงดงเพื่อซื้อกระเป๋าและเสื้อผ้า
.
한국에 여행오는 친구를 마중나가러 공항에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปสนามบินเพื่อไปรับเพื่อนที่เดินทางมาเกาหลี
.
시험 공부를 하기 위해 도서관에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือสอบ
.
점심을 먹으러 근처 한식당에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปร้านอาหารเกาหลีใกล้ ๆ เพื่อกินอาหารกลางวัน
.
한국어 공부에 필요한 책을 사러 서점에 가는 길이에요.
ฉันอยู่ระหว่างทางไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาเกาหลี
.

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยค “สถานที่ + 에 가는 길이에요.” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ