ภาษาเกาหลี

คำนาม + 일까요 ?

ไวยากรณ์ 일까요 ใช้ในการถามเพื่อขอคำแนะนำ ขอความคิดเห็น หรือคาดคะเนสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็น โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 일까요 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
사실코로나가 올해 끝나지 않고 내년에도 계속된다는말이 사실일까요 ?
คุณคิดว่าจริงหรือไม่ที่ไวรัสโคโรน่าไม่จบปีนี้และต่อไปถึงปีหน้า
무엇수잔씨가 좋아하는 음식은 무엇일까요 ?
คุณคิดว่าอาหารโปรดของคุณซูซานคืออะไร
누구사무실에서 지각을 제일 자주 하는 사람이 누구일까요 ?
คุณคิดว่าใครคือคนที่มาช้าที่สุดในสำนักงาน
언제챵리씨가 시험에 합격하는 것은 언제일까요 ?
คุณคิดว่าคุณชยังรีจะสอบผ่านเมื่อไร
얼마저기에 있는 배이지색 원피스는 얼마일까요 ?
คุณคิดว่าชุดสีเบจนั่นราคาเท่าไร
어디서울에서 태국사람들에게 가장 인기있는 곳은 어디일까요 ?
คุณคิดว่าสถานที่ยอดนิยมที่โซลสำหรับคนไทยคือที่ใด
다이어트를 매일 하는데 살이 안 빠지는 것은 왜일까요 ?
ทำไมฉันลดน้ำหนักไม่ได้แม้ว่าฉันจะอดอาหารทุกวัน
어떤 음식한국 사람들이 제일 좋아하는 것은 어떤 음식일까요 ?
คุณคิดว่าอาหารประเภทใดที่คนเกาหลีชอบมากที่สุด
몇 월여의도에서 벚꽃 축제가 열리는 것은 몇 월일까요 ?
เทศกาล Cherry Blossom Festival จัดขึ้นที่ Yeouido เดือนอะไร
몇 번강남에 가려고 하는데 가장 빨리 가는 버스가 몇 번일까요 ?
ฉันจะไปคังนัม รถเมล์สายไหนเร็วที่สุด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 일까요?” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ