ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 아니면”

ไวยากรณ์ 아니면 มีความหมายว่า “หรือ….”, “หรือไม่ก็….” ใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 아니면 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
내일ㄱ: 언제 다시 올 거예요 ?
คุณจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไร
ㄴ: 글쎄요. 내일 아니면 모레 다시 올게요.
ไม่แน่ใจ ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้หรือไม่ก็มะรืนนี้
.
영민씨ㄱ: 누구하고 같이 점심을 먹을거예요 ?
คุณจะไปกินอาหารกลางวันกับใคร
ㄴ: 영민씨아니면 진수씨하고 점심을 먹으려고 해요.
ฉันตั้งใจจะไปกินอาหารกลางวันกับคุณยองมินหรือคุณจินซู
.
외식ㄱ: 주말에 무슨 좋은 계획있어요 ?
คุณมีแผนที่ดีสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์มั้ย
ㄴ: 가족들과 외식 아니면 근처 공원에 다녀오려고 해요.
ฉันตั้งใจว่าจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวหรือไม่ก็ไปสวนสาธารณะใกล้ ๆ
.
홍대ㄱ: 친구들을 만나서 어디에 갈 거예요 ?
พบเพื่อน ๆ แล้วจะไปที่ไหนกัน
ㄴ: 홍대아니면 동대문에 쇼핑하러 갈 거예요.
จะไปซื้อของที่ฮงแดหรือไม่ก็ทงแดมุน
.
경복궁ㄱ: 서울에서 외국인들에게 유명한 관광지가 어디예요 ?
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในโซลสำหรับชาวต่างชาติมีที่ใดบ้าง
ㄴ: 경복궁 아니면 남산이 제일 유명해요.
พระราชวังเคียงบกกุงหรือไม่ก็ภูเขานัมซานมีชื่อเสียงมากที่สุด
.
서울ㄱ: 코로나가 끝나면 어디에 제일 가보고 싶어요 ?
คุณอยากไปที่ไหนมากที่สุดหลังจากโคโรน่าหมดไป
ㄴ: 서울아니면 토쿄에 제일 가보고 싶어요.
ฉันอยากไปโซลหรือโตเกียวมากที่สุด
.
버스ㄱ: 아침에 보통 뭘로 회사에 출근해요 ?
คุณมักจะไปทำงานด้วยอะไรในตอนเช้า
ㄴ: 버스아니면 자전거로 출근해요.
ฉันไปทำงานโดยรถประจำทางหรือไม่ก็จักรยาน
.
김밥ㄱ: 점심 시간에 주로 뭘 먹어요 ?
คุณมักจะกินอะไรตอนกลางวัน
ㄴ: 회사 식당에서 김밥 아니면 김치찌개를 먹어요.
กินคิมบับหรือไม่ก็แกงกิมจิที่ร้านอาหารของบริษัท
.
3월중순ㄱ: 한국의 겨울은 보통 언제쯤 끝나요 ?
ฤดูหนาวที่เกาหลีมักจะสิ้นสุดเมื่อไร
ㄴ: 3월중순 아니면 3월말쯤 끝나요.
.สิ้นสุดกลางเดือนมีนาคมหรือไม่ก็ประมาณปลายเดือนมีนาคม
6시ㄱ: 몇 시쯤에 퇴근할거예요 ?
คุณจะเลิกงานกี่โมง
ㄴ: 일이 끝나는거 봐서 6시 아니면 7시쯤에 퇴근할거 같아요.
เสร็จงานแล้วก็คิดว่าจะออกจากที่ทำงานประมาณหกโมงหรือหนึ่งทุ่ม
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 아니면” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ