ภาษาเกาหลี

การใช้คำกริยา + (으)ㄴ 지

ไวยากรณ์ (으)ㄴ 지 มีความหมายว่า “เป็นเวลา…..แล้ว” ใช้เพื่อระบุช่วงเวลาตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและตลอดระยะเวลาที่ผ่านไป โดยใช้ (으)ㄴ 지 ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  1. คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ ให้เติม ㄴ 지

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + ㄴ 지ตัวอย่างประโยค
배우다배운지학교에서 한국어를 배운지 6개월 됐어요.
ฉันเรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว
생기다생긴 지집 앞에 백화점이 생긴 지 한달됐어요.
มีห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่หน้าบ้านของฉันหนึ่งเดือนแล้ว
만나다만난 지제임스씨를 만난 지 무척 오래 됐어요.
นานมากแล้วที่ได้พบกับคุณเจมส์
오다온 지한국에 유학온 지 1년반 됐어요.
ฉันมาเรียนที่เกาหลีเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้ว
일하다일한 지한국 회사에서 일한 지 반 년 됐어요.
ฉันทำงานที่บริษัทเกาหลีมาครึ่งปีแล้ว
시작하다시작한지일본어 공부를 시작한지 얼마 안 돼요.
เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ไม่นาน
걸리다걸린 지감기에 걸린 지 일주일이 넘었어요.
ฉันเป็นหวัดมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว
이사오다이사온 지학교 근처로 이사온 지 2년이 지났어요.
ฉันย้ายมาใกล้โรงเรียนเป็นเวลาสองปีแล้ว
보다본 지조카들을 본 지 3년이 넘었어요.
เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ฉันได้เห็นหลานชาย
살다산 지가족들과 한국에서 산 지 얼마 안 됐어요.
ฉันอยู่เกาหลีกับครอบครัวไม่นานมานี้

2. คำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ให้เติม 은 지

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 은 지ตัวอย่างประโยค
붙다붙은 지토픽 시험 2급에 붙은 지 1년 됐어요.
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่ฉันสอบโทปิคได้ในระดับ 2
먹다먹은 지아침을 먹은 지 8시간이나 됐어요.
เป็นเวลา 8 ชั่วโมงแล้วที่ฉันกินอาหารเช้า
지다지은 지학교 앞의 우체국은 지은 지 30년이 지났어요.
ไปรษณีย์หน้าโรงเรียนสร้างมา 30 ปีแล้ว
걷다걸은 지남산 언덕길을 걸은 지 몇 년이 됐어요.
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันเดินไปตามไหล่เขานัมซาน
죽다죽은 지기르던 강아지가 죽은 지 한참 됐어요.
สุนัขของฉันเสียชีวิตไประยะหนึ่งแล้ว
앉다앉은 지여기 이 자리에 앉은 지 얼마나 됐어요 ?
นั่งตรงนี้มานานแค่ไหนแล้ว
닫다닫은 지백화점 문을 닫은 지 30분됐어요.
30 นาทีแล้วที่ประตูห้างสรรพสินค้าปิด
듣다들은 지한국 음악을 들은 지 1년 다 돼요.
ฉันฟังเพลงเกาหลีเป็นเวลา 1 ปีแล้ว
닦다닦은 지책상과 의자를 닦은 지 무척 오래 됐어요.
เป็นเวลานานแล้วที่โต๊ะและเก้าอี้ของฉันได้รับการทำความสะอาด
눕다누운 지침대에 누운 지 2시간이나 됐는데 잠이 안 와요.
ฉันนอนมาสองชั่วโมงแล้วฉันนอนไม่หลับ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)ㄴ 지 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ