ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การปลูกต้นไม้”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การปลูกต้นไม้”

ㄱ: 집에서 꽃이나 나무를 길러본적 있어요 ?
คุณเคยปลูกดอกไม้หรือต้นไม้ที่บ้านมั้ย
ㄴ: 아버지가 거실에서 난을 키우세요.
คุณพ่อเลี้ยงกล้วยไม้ที่ห้องนั่งเล่น

ㄱ: 집에는 키우는 식물들을 뭐라고 해요 ?
พืชที่ปลูกที่บ้านเรียกว่าอะไร
ㄴ: 화초라고 해요. 그래서 고생하지 않고 살아온 사람들을 여기에 비유해서 “온실속의 화초” 같다 라고 해요.
เรียกว่าไม้ดอก จึงมีคำพูดเปรียบเทียบว่าคนที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความทุกข์เหมือน “ดอกไม้ในเรือนกระจก”

ㄱ: 집에서 보통 어떻게 화초들을 길러요 ?
คุณมักจะปลูกพืชที่บ้านอย่างไร
ㄴ: 집안의 거실이나 방 안에 작은 화분을 두고 그 안에 꽃을 넣어 매일 물을 주며 길러요.
วางกระถางเล็ก ๆ ไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องต่าง ๆ ของบ้าน ใส่ดอกไม้ลงไป แล้วรดน้ำทุกวัน

ㄱ: 어떤 화초들이 있어요 ?
คุณมีดอกไม้ชนิดไหน
ㄴ: 보통 선인장을 기르기도 하고 그 밖의 작은 꽃이나 행운목같은 것들도 만들어서 길러요.
ฉันมักจะปลูกกระบองเพชร และปลูกดอกไม้เล็ก ๆ และต้นไม้นำโชคอื่น ๆ ด้วย

ㄱ: 다른 종류의 식물을 기르는 집도 있나요 ?
มีบ้านที่ปลูกพืชชนิดอื่นด้วยมั้ย
ㄴ: 아파트나 원룸같은 곳은 장소가 없어서 작은 화분안에서 꽃같은 화초를 기르지만 개인 단독 집이 있는 사람들의 경우에는 앞 마당이나 정원이 있어서 큰 나무도 기를수 있고 부자인 경우는 난을 기르는 사람들도 있어요.
ในอพาร์ทเมนต์หรือสตูดิโอไม่มีสถานที่จึงปลูกดอกไม้เช่นดอกไม้ในกระถางเล็ก ๆ แต่ในกรณีของคนที่มีบ้านส่วนตัวมีสวนหน้าบ้านหรือสวนจึงสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ และคนรวยบางคนปลูกกล้วยไม้

ㄱ: 난은 어떤 화초예요 ?
กล้วยไม้เป็นดอกไม้ชนิดไหน
ㄴ: 꽃의 종류가 많은데 굉장히 기르기 어렵고 자라는 환경을 잘 관리해주지 않으면 금방 죽어버리는 아주 기르기 힘든 꽃이에요. 그래서 한국에서도 난을 기르는 사람들은 부자인 경우외에는 거의 난을 기르지 않아요.
มีดอกไม้หลายชนิด แต่เติบโตได้ยากมากและจะตายอย่างรวดเร็วถ้าสภาพแวดล้อมที่พวกมันเติบโตไม่ได้รับการจัดการที่ดี ดังนั้นในเกาหลี ผู้คนก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกล้วยไม้ยกเว้นคนร่ำรวย

ㄱ: 집에서 식물을 기르면 어떤 점이 좋은것 같아요.
ข้อดีของการปลูกพืชที่บ้านคืออะไร
ㄴ: 일단 집안 분위기가 좋아져요. 그리고 색이 예쁘고 화초에서 나오는 밝은 에너지와 좋은 향기가 집안을 좀 더 화사하게 만들어 줘요.
บรรยากาศในบ้านดีขึ้น และสีก็สวย พลังงานที่สดใสและกลิ่นที่ดีจากดอกไม้ทำให้บ้านสวยงามขึ้นเล็กน้อย

ㄱ: 집안에 화초를 놓게 되면 어떤 식물을 가꾸고 싶어요 ?
ถ้าคุณจะปลูกดอกไม้ในบ้านคุณอยากปลูกอะไร
ㄴ: 저는 꽃이나 행운목보다 고추나 상추같은 야채를 길러보고 싶어요.
ฉันอยากปลูกผักอย่างพริกและผักกาดหอมมากกว่าดอกไม้หรือต้นไม้มงคล

ㄱ: 왜 그런 야채를 집에서 길러보고 싶어요 ?
ทำไมคุณจึงอยากปลูกผักแบบนั้นที่บ้าน
ㄴ: 집에서 야채를 기르면 시장이나 마트에 야채를 사러 갈 필요없이 야채가 다 익으면 그냥 따서 집에서 씻어서 먹을수 있잖아요.
ถ้าคุณปลูกผักที่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องไปตลาดหรือตลาดเพื่อซื้อผัก เมื่อผักโตเต็มที่ ก็สามารถเก็บมาล้างแล้วกินที่บ้านได้

ㄱ: 집에서 키울수 있는 야채에는 어떤 종류들이 있어요 ?
สามารถปลูกผักอะไรที่บ้านได้บ้าง
ㄴ: 모든 야채를 다 키울수 있는 것은 아니고 좁은 장소에서 특별한 관리 없이 그냥 물만 주면 잘 자라는 기르기 쉬운것들이 있어요. 파, 고추, 깻잎, 상추, 토마토 등등이 있어요.
ไม่สามารถปลูกผักได้ทุกชนิด มีบางชนิดที่ปลูกได้ง่ายหากคุณรดน้ำในที่เล็ก ๆ โดยไม่มีการจัดการพิเศษ มีต้นหอม พริกแดง ใบงา ผักกาดหอม มะเขือเทศ เป็นต้น

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การปลูกต้นไม้” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ