ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 아/어 주시겠어요 ?”

ไวยากรณ์ 아/어 주시겠어요 ? มีความหมายว่า “กรุณา……ให้หน่อยได้มั้ยคะ” เป็นประโยคสุภาพ หรือใช้เมื่อต้องการขอให้ผู้อื่นทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ 아주시겠어요 ? ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어주시겠어요 ? ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해주시겠어요 ? กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
가르치다ㄱ: 여기 문법을 잘 모르겠는데 좀 가르쳐 주시겠어요?
ฉันไม่เข้าใจไวยากรณ์ตรงนี้ กรุณาสอนหน่อยได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 가르쳐 드릴게요. 어떤 부분을 어떤 부분이 어려우세요?
ได้ค่ะ จะสอนให้นะคะ ส่วนไหนที่ยากบ้างคะ
.
알리다ㄱ: 창희씨 전화번호를 몰라서 그러는데 좀 알려주시겠어요?
ผมไม่รู้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณชางฮี กรุณาบอกหน่อยได้มั้ยครับ
ㄴ: 네, 잠시만요. 010-2339884 예요.
รอสักครู่ค่ะ 010-2339884 ค่ะ
.
내다ㄱ: 뭐 좀 물어볼게 있어서 그러는데 잠깐만 시간 좀 내주시겠어요?
ผมมีคำถามจะถามหน่อย ขอเวลาสักครู่ได้มั้ยครับ
ㄴ: 네, 회사 앞 커피숍에서 커피 한잔 하면서 얘기할까요?
ได้ครับ ดื่มกาแฟสักแก้วและคุยกันที่ร้านกาแฟหน้าบริษัทมั้ยครับ
.
깎다ㄱ: 너무 비싸서 그러는데 가격을 좀 깎아주시겠어요?
แพงเกินไป กรุณาลดราคาหน่อยได้มั้ยคะ
ㄴ: 아니요, 저희 가게는 정찰제여서 가격을 깎아 드릴 수 없어요.
ร้านเราเป็นราคาคงที่ จึงลดราคาไม่ได้ครับ
.
가다ㄱ: 급해서 그러는데 좀 더 서둘러 가 주시겠어요 ?
ฉันรีบ กรุณาไปเร็วกว่านี้หน่อยได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 그렇게 하겠습니다. 좀더 서둘러 가볼게요.
ได้ครับ ผมจะไปเร็วขึ้นครับ
.
나오다ㄱ: 퇴근할 때 사무실 불을 끄고 나와 주시겠어요?
ตอนเลิกงานกรุณาปิดไฟในสำนักงานแล้วจึงออกมาด้วยนะคะ
ㄴ: 네, 불을 끄고 퇴근하겠습니다.
ได้ครับ ผมจะปิดไฟแล้วค่อยกลับครับ
.
끝내다ㄱ: 중요한 서류니까 오후 3시까지 끝내 주시겠어요?
เพราะเอกสารสำคัญ กรุณาทำให้เสร็จก่อน 15.00 น. ได้มั้ยครับ
ㄴ: 네, 3시까지 끝내 드릴게요.
ค่ะ ฉันจะทำเสร็จภายใน 15.00 น. ค่ะ
.
남기다ㄱ: 마이클씨는 잠깐 자리를 비웠는데, 메시지를 남겨 주시겠어요?
คุณไมเคิลไม่อยู่สักครู่แล้วครับ กรุณาข้อความได้มั้ยครับ
ㄴ: 아니요, 좀 이따 다시 걸게요.
ไม่เป็นไรค่ะ อีกสักครู่จะโทรมาใหม่ค่ะ
.
켜다ㄱ: 실내가 좀 어두운데 불을 켜주시겠어요?
ข้างในมืดไปหน่อย กรุณาเปิดไฟหน่อยได้มั้ยคะ
ㄴ: 잠시만요. 금방 켜 드릴게요.
รอสักครู่ค่ะ ฉันจะเปิดเดี๋ยวนี้ค่ะ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 아/어 주시겠어요 ?” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ