ภาษาเกาหลี

การใช้คำกริยา + (으)세요

ไวยากรณ์ (으)세요 มีความหมายว่า “กรุณา” ใช้พูดเมื่อขอร้องหรือต้องการสั่งให้ผู้ฟังทำบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้ตามหลังคำกริยา มีวิธีการใช้และตัวอย่างประโยคดังนี้

  1. ใช้ 세요 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 세요ตัวอย่างประโยค
오다오세요내일 아침 9시까지 학교에 오세요.
พรุ่งนี้เช้ากรุณามาโรงเรียนก่อน 9.00 น.
가져 가다가져 가세요오늘 비가오니까 우산을 가져 가세요.
วันนี้ฝนตก กรุณาพกร่มมาด้วย
전화하다전화하세요지금 다른 일로 바쁘니까 이따가 전화하세요.
ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่น กรุณาโทรหาฉันทีหลัง
남겨 주다남겨 주세요출장을 가서 사무실에 없으니까 메모를 남겨 주세요.
ฉันเดินทางไปทำธุรกิจไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน กรุณาฝากข้อความไว้
드시다드세요감기 몸살이니까 약을 꼭 드세요.
คุณเป็นหวัดดังนั้นอย่าลืมกินยา
공부하다공부하세요아직 늦지 않았으니까 내일부터 열심히 공부하세요.
ยังไม่สายเกินไปดังนั้นกรุณาตั้งใจเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้
운동하다운동하세요요즘 살이 너무 많이 쪄서 건강에 안 좋으니까 매일매일 운동하세요.
ช่วงนี้คุณน้ำหนักขึ้นมากเกินไปและไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นกรุณาออกกำลังกายทุกวัน
일하다일하세요회사에 온 후에는 다른 일 하지 말고 열심히 일하세요.
หลังจากที่คุณมาที่บริษัทกรุณาอย่าทำอย่างอื่นและตั้งใจทำงานด้วย
타다타세요홍대에 가려면 151번 버스를 타세요.
กรุณาขึ้นรถประจำทางสาย 151 เพื่อไปยังฮงแด
와 주다와 주세요내일 약속 시간에 늦지 말고 와 주세요.
โปรดอย่ามาสายสำหรับการนัดหมายในวันพรุ่งนี้

2. ใช้ 으세요 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายมีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ)

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 으세요ตัวอย่างประโยค
놓다놓으세요책싱위에 가방과 책을 놓으세요.
กรุณาวางกระเป๋าและหนังสือไว้บนชั้นหนังสือ
앉다앉으세요오른쪽에 있는 의자에 앉으세요.
กรุณานั่งที่เก้าอี้ด้านขวา
받다받으세요이 처방전으로 약국에 가서 약을 받으세요.
กรุณานำใบสั่งยานี้ไปที่ร้านขายยาเพื่อรับยาของคุณ
입다입으세요요즘 날씨가 좀 더우니까 반팔을 입으세요.
ช่วงนี้อากาศร้อนนิดหน่วยดังนั้นกรุณาสวมเสื้อแขนสั้น
듣다들으세요다시 설명해 드릴테니까 잘 들으세요.
ฉันจะอธิบายอีกครั้งดังนั้นกรุณาตั้งใจฟัง
웃다웃으세요사진을 에쁘게 찍어드릴테니까 크게 웃으세요.
ฉันจะถ่ายรูปสวย ๆ ดัวนั้นกรุณาหัวเราะออกมาดัง ๆ
넣다넣으세요음식 준비가 다 되었으면 냄비에 넣으세요.
ถ้าเตรียมอาหารพร้อมแล้วกรุณาใส่ลงในหม้อ
걷다걸으세요가까운 거리는 차를 타지 말고 걸으세요.
กรุณาเดินในระยะใกล้ ๆ แทนการใช้รถยนต์
믿다믿으세요그 친구는 거짓말을 하지 않으니까 믿으세요.
กรุณาเชื่อใจเขาเพราะเขาไม่โกหก
줍다주우세요교실에 휴지가 떨어져 있으면 주우세요.
ถ้าในห้องเรียนไม่มีทิชชู่กรุณาไปหยิบมา

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)세요 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ