ภาษาเกาหลี

คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

คำศัพท์ประโยคคำศัพท์ประโยค
국가ประเทศ개발 도상국ประเทศกำลังพัฒนา
정책นโยบาย선진국ประเทศพัฒนาแล้ว
정부รัฐบาล공동체ประชาคม, ชุมชน
헌법รัฐธรรมนูญ국제기구องค์กรระหว่างประเทศ
공무원ข้าราชการ민주주의ประชาธิปไตย
국회รัฐสภา, สภาผู้แทนราษฎร사회주의สังคมนิยม
선거การเลือกตั้ง개혁การปฏิรูป
정치인นักการเมือง불법การทำผิดกฏหมาย
표결/투표การลงคะแนน시위การเดินขบวน, การชุมนุม
당선การได้รับเลือกตั้ง부정부패การทุจริตในหน้าที่
주권อำนาจอธิปไตย추진การผลักดัน, การขับเคลื่อน
임기วาระ, ระยะเวลา연설การปราศัย, สุนทรพจน์
여론มติมหาชน협상การเจรจา
영향력อิทธิพล시행การบังคับใช้
전략กลยุทธ์, ยุทธศาสตร์위반การฝ่าฝืน
제도ระบบ평화สันติภาพ, ความสงบ
방안วิธีการ, มาตรการ수사การตรวจสอบ, การสืบสวน
외교การทูต승인การอนุมัติ, การอนุญาต
정상 회담การประชุมสุดยอดผู้นำ개정การแก้ไข, การปรับปรุง
위원회คณะกรรมาธิการ보수การอนุรักษ์

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ