ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 아/어 놓다

ไวยากรณ์ 아/어 놓다 มีความหมายว่า “เตรียมไว้” หรือ “….ไว้แล้ว” โดยใช้เติมหลังคำกริยาดังนี้

  • ถ้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ ให้เติม 아 놓다
  • ถ้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ ให้เติม 어 놓다
  • ถ้าคำกริยาหรือคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วย 하다 ให้เปลี่ยนเป็น 해 놓다

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 아/어 놓다ประโยค
정리하다정리해 놓았어요이불과 베개를 옷장 안에 정리해 놓았어요.
เก็บหมอนและผ้าห่มไว้ในตู้แล้ว
만들다만들어 놓았어요엄마가 맛있는 저녁을 만들어 놓았어요.
แม่เตรียมอาหารเย็นอร่อยไว้แล้ว
준비하다준비해 놓았어요내일 회의에 사용할 자료들을 준비해 놓았어요.
ฉันเตรียมเอกสารที่จะใช้สำหรับการประชุมพรุ่งนี้ไว้แล้ว
예약하다예약해 놓았어요서울에 가서 묵을 호텔을 예약해 놓았어요.
ฉันจองโรงแรมเพื่อพักที่โซลไว้แล้ว
담다담아 놓았어요주말에 등산가서 먹을 음식들을 가방에 담아 놓았어요.
ฉันใส่อาหารลงในกระเป๋าเพื่อกินตอนปีนเขาวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้แล้ว
올리다올려 놓았어요책과 공책을 책상위에 올려 놓았어요.
ฉันวางหนังสือและโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะทำงานแล้ว
말리다말려 놓았어요옷을 빨고 운동화를 말려 놓았어요.
ฉันซักเสื้อผ้าและตากรองเท้าผ้าใบไว้แล้ว
정하다정해 놓았어요내일 친구들을 만날 약속 장소를 정해 놓았어요.
ฉันได้กำหนดสถานที่นัดพบเพื่อนของฉันในวันพรุ่งนี้แล้ว
닫다닫아 놓았어요찬 바람이 많이 들어와서 창문을 닫아 놓았어요.
เพราะลมหนาวเข้ามามากจึงปิดหน้าต่างไว้แล้ว
사다사 놓았어요시장에 가서 야채와 고기를 많이 사 놓았어요.
ฉันไปตลาดและซื้อผักและเนื้อสัตว์ไว้แล้วมากมาย
예매하다예매해 놓았어요비행기 표가 매진되기 전에 예매해 놓았어요.
ฉันจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วก่อนที่จะขายหมด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 아/어 놓다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ