ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (이)지요?”

ไวยากรณ์ (이)지요? เป็นรูปประโยคคำถามแบบสุภาพ มีความหมายว่า “เป็น….ใช่มั้ย” หรือ ” คือ….ใช่มั้ย” โดยใช้ 이지요? ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด และใช้ 지요? ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด หรืออาจจะใช้ (이)지요? ตามหลังคำที่แสดงคำถามเพื่อแสดงความสุภาพก็ได้ เช่น 언제지요 ?, 어디지요 ?

ตัวอย่าง

คำนาม/คำถามประโยค
언제ㄱ: 한국어 시험이 언제지요 ?
สอบภาษาเกาหลีเมื่อไร
ㄴ: 네, 다음 달 말 쯤이에요.
ประมาณปลายเดือนหน้า
.
어디ㄱ: 마케팅부가 어디지요 ?
แผนกการตลาดอยู่ที่ไหน
ㄴ: 2층에 있는 회의실 옆이에요.
ติดกับห้องประชุมชั้นสอง
.
무슨 날ㄱ: 한글날이 무슨 날이지요 ?
วันฮันกึลคือวันอะไร
ㄴ: 세종대왕님이 한글을 만드신 날이에요.
เป็นวันที่พระเจ้าเซจงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลี
.
어디ㄱ: 영민씨 자리가 어디지요 ?
ที่นั่งของคุณยองมินอยู่ที่ไหน
ㄴ: 저기 흰색 책상이 영민씨 자리예요.
โต๊ะสีขาวตรงโน้นคือที่นั่งของคุณยองมิน
.
어디ㄱ: 친구들과 모이면 자주 가는 곳이 어디지요 ?
คุณมักไปสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ที่ไหน
ㄴ: 회사 근처 카페하고 식당이에요.
ร้านกาแฟและร้านอาหารใกล้บริษัท
.
ㄱ: 저녁 6시후에 밥을 안 먹는 것은 왜지요 ?
ทำไมไม่กินข้าวหลัง 6 โมงเย็น
ㄴ: 다이어트때문 이에요.
เป็นเพราะการควบคุมอาหาร
.
무엇ㄱ: 서랍 안에 있는 것이 무엇이지요 ?
อะไรอยู่ในลิ้นชัก
ㄴ: 한국어 책하고 여행 잡지예요.
หนังสือภาษาเกาหลีและนิตยสารท่องเที่ยว
.
누구ㄱ: 아직 퇴근하지 않은 사람들이 누구지요 ?
ใครยังไม่เลิกงาน
ㄴ: 챵리씨하고 흐엉씨예요.
คุณชยังรีและคุณเฮือง
.
어디ㄱ: 지하철을 갈아타는 곳이 어디지요 ?
เปลี่ยนรถไฟใต้ดินที่ไหน
ㄴ: 종로3가역하고 동대문역이에요.
สถานีจงโน 3-กา และสถานีทงแดมุน

อย่าลืม !! ฝึกพูด “คำนาม + (이)지요?” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ