ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 다고요?”

ไวยากรณ์ 다고요? มีความหมายว่า “บอกว่า…..เหรอ” ใช้เพื่อต้องการนำคำพูดของผู้อื่นมาพูดซ้ำหรือพูดย้ำอีกครั้งในรูปประโยคคำถาม โดยใช้ 다고요? ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ ㄴ다고요? ตามหลังคำกริยาที่คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 는다고요? ตามหลังคำกริยาที่คำกริยาที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 다고요? ตามหลังคำคุณศัพท์
  • ใช้ 다고요? ตามหลังรูปอดีต 았/었
  • ใช้ 다고요? ตามหลังรูปอนาคต 겠

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
떠나다ㄱ: 팟사랏씨가 다음달에 방콕으로 돌아간대요.
คุณภัสรัตน์จะกลับกรุงเทพเดือนหน้า
ㄴ: 팟사랏씨가 한국을 떠난다고요 ?
คุณบอกว่าคุณภัสรัตน์ออกจากเกาหลีเหรอ
.
추워지다ㄱ: 내일 아침에 기온이 영하로 내려간대요.
พรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิจะติดลบ
ㄴ: 내일부터 갑자기 추워진다고요 ?
คุณบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้อากาศจะเย็นขึ้นกระทันหันเหรอ
.
사다ㄱ: 진희씨가 산 옷, 이번에 세일해서 5만원에 산 거래요.
เสื้อผ้าที่คุณจินฮีซื้อ ตอนนี้ลดราคาจึงซื้อในราคา 50,000 วอน
ㄴ: 진희씨 새 옷이 세일로 샀다고요 ?
คุณบอกว่าคุณจินฮีซื้อเสื้อผ้าใหม่ลดราคาเหรอ
.
불합하다ㄱ: 챵리씨는 이번에 또 면허시험에 떨어졌대요.
คุณชยังรีไม่ผ่านการทดสอบใบอนุญาตครั้งนี้อีกแล้ว
ㄴ: 챵리씨가 또 시험에 불합격했고요 ?
คุณบอกว่าคุณชยังรีสอบตกอีกแล้วเหรอ
.
좋아하다ㄱ: 박 선생님이 똠양꿍을 아주 좋아하신대요.
ครูปาร์คบอกว่าชอบต้มยำกุ้งมาก
ㄴ: 박선생님이 태국음식을 좋아하신다고요 ?
คุณบอกว่าครูปาร์คบอกว่าชอบอาหารไทยเหรอ
.
잘 하다ㄱ: 수잔씨는 달리기도 잘 타고 등산도 잘 해요.
คุณซูซานเก่งในการวิ่งและเดินป่า
ㄴ: 수잔씨가 운동을 잘 한다고요 ?
คุณบอกว่าคุณซูซานเก่งด้านกีฬาเหรอ
.
만나다ㄱ: 오늘 반 친구들과 미팅이 있어요.
วันนี้ฉันมีประชุมกับเพื่อน ๆ ร่วมชั้น
ㄴ: 오늘 친구들 만난다고요 ?
คุณบอกว่าวันนี้คุณเจอเพื่อน ๆ เหรอ
.
이사 하다ㄱ: 친구가 이번에 이사를 해서 집들이를 했어요.
เพื่อนของฉันย้ายมา จึงมีงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่
ㄴ: 친구분이 이사를 했다고요 ?
คุณบอกว่าเพื่อนของคุณย้ายเหรอ
.
일어나다ㄱ: 게임때문에 저녁늦게 자서 아침에 일어나기가 힘들어요.
นอนดึกเพราะเกม การตื่นนอนตอนเช้าจึงยาก
ㄴ: 아침에 매일 늦게 일어난다고요 ?
คุณบอกว่าตื่นสายทุกเช้าเหรอ
.
멀다ㄱ: 집에서 회사까지 지하철로 1시간이나 걸려요.
จากบ้านไปบริษัทใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยรถไฟใต้ดิน
ㄴ: 회사가 집에서 멀다고요 ?
คุณบอกว่าบริษัทของคุณอยู่ไกลจากบ้านเหรอ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 다고요?” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ