ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “아/어서요”

ไวยากรณ์ 아/어서요 ใช้เพื่อบอกเหตุผลหรือสาเหตุ เหมือนกับไวยากรณ์ 아/어서 โดยวาง 아/어서요 ไว้ท้ายประโยค ตามหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 아서요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어서요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 해서요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다

ตัวอย่างประโยค

คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ประโยค
아프다ㄱ: 어디가 아파서 오셨어요 ?
คุณเจ็บป่วยตรงไหนมาครับ
ㄴ: 축구를 하다가 다쳤는데 다리가 너무 아파서요.
เพราะได้รับบาดเจ็บขณะเล่นฟุตบอลและปวดขามาก
.
알고 싶다ㄱ: 아까부터 왜 시계만 계속 쳐다보고 있어요 ?
ตั้งแต่เมื่อกี้ ทำไมคุณดูนาฬิกาอยู่ตลอด
ㄴ: 퇴근하려면 시간이 얼마나 남았는지 알고 싶어서요.
เพราะอยากรู้ว่าเหลือเวลาเท่าไรจึงเลิกงาน
.
말다툼하다ㄱ: 언니가 왜 저렇게 화가 나있어요 ?
ทำไมพี่สาวโกรธมากอย่างนั้น
ㄴ: 아까 남자친구하고 전화로 말다툼해서요.
เพราะว่าเมื่อสักครู่มีเรื่องทะเลาะวิวาททางโทรศัพท์กับแฟน
.
쌀쌀하다ㄱ: 아직 날씨가 좀 더운데 왜 점퍼를 입고 출근했어요 ?
อากาศยังร้อนอยู่นิดหน่อยทำไมใส่จั๊มเปอร์มาทำงาน
ㄴ: 낮에는 더워도 밤에는 좀 춥고 쌀쌀해서요.
เพราะว่ากลางวันอากาศร้อนแต่กลางคืนอากาศหนาวเล็กน้อย
.
만나고 싶다ㄱ: 부산에 어떻게 오셨어요 ?
มาทำอะไรที่ปูซาน
ㄴ: 어렸을때 부산에서 살았었는데 그때 친구들을 만나고 싶어서요.
เพราะว่าอาศัยอยู่ที่ปูซานตอนยังเด็ก ก็เลยอยากพบเพื่อน ๆ
.
잠을 잘수가 없다ㄱ: 아직 5시 밖에 안되었는데 왜 이렇게 일찍 일어났어요 ?
เพิ่งจะตีห้าเอง ทำไมตื่นแต่เช้าจัง
ㄴ: 모기때문에 잠을 잘수가 없어서요.
เพราะว่านอนไม่หลับเพราะยุง
.
도와주다ㄱ: 진수씨는 왜 동료들에게 친구들이 많고 동료들에게 인기가 좋아요 ?
ทำไมคุณจินซูจึงมีเพื่อนมากมายและเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนร่วมงาน
ㄴ: 항상 친절하고 다른 사람들을 잘 도와줘서요.
เพราะว่าใจดีและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
.
들어가봐야 되다ㄱ: 이따가 퇴근후에 한잔하러 갈래요 ?
คุณต้องการไปดื่มหลังเลิกงานมั้ย
ㄴ: 아니요, 오늘은 일이 있어서 집에 일찍 들어가봐야 되서요.
ไม่ เพราะว่าวันนี้ฉันมีธุระเลยต้องรีบกลับบ้าน
.
고장나다ㄱ: 왜 창문이 열려있어요 ?
ทำไมหน้าต่างเปิด
ㄴ: 열다가 고장나서요.
เปิดเพราะว่าพัง
.
미팅이 있다ㄱ: 무슨 일로 미국에 가세요 ?
คุณไปทำอะไรที่อเมริกา
ㄴ: 회사일로 중요한 미팅이 있어서요.
เพราะว่ามีการประชุมที่สำคัญเรื่องงานบริษัท
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ + 아/어서요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ