คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์น่ารู้ “등록하다”

คำว่า 등록하다 เป็นคำกริยา มีความหมายว่า “ลงทะเบียน” เป็นคำที่มักได้ยินบ่อยในบทสนทนาทั่วไปหรือบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างประโยค

ㄱ: 건강 보험에 가입하려고 하는데요.
ฉันตั้งใจจะสมัครประกันสุขภาพ
ㄴ: 여기 신청서에 개인 정보를 등록해주세요. 그리고 신분증을 제출해 주세요.
กรุณาลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่ และกรุณายื่นบัตรประจำตัวของคุณ

ㄱ: 다음 달에 운전면허를 따려고 운전학원에 등록했어요.
ฉันลงทะเบียนโรงเรียนสอนขับรถเพื่อรับใบขับขี่ในเดือนหน้า
ㄴ: 그래요. 요즘 시험이 좀 어려워졌다고 하던데, 학원에서 열심히 연습하면 합격할거예요.
เหรอคะ ฉันได้ยินว่าทุกวันนี้การทดสอบค่อนข้างยาก แต่ถ้าคุณตั้งใจฝึกฝนที่สถาบันก็จะสอบผ่าน

ㄱ: 핸드폰을 사려고 하는데 어떻게 하면 돼요 ?
อยากซื้อมือถือต้องทำอย่างไร
ㄴ: 핸드폰 파는 영업점에 가서 신분증 사본과 신청서를 제출하고 내가 사고 싶은 핸드폰을 고른 후에 가입자로 등록하면 돼요.
ไปที่สาขาที่จำหน่ายโทรศัพท์มือถือแล้วส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัคร แล้วก็เลือกโทรศัพท์มือถือที่ต้องการซื้อ และลงทะเบียนเป็นสมาชิก

ㄱ: 교통카드는 어떻게 이용해요 ?
ฉันจะใช้บัตรโดยสารได้อย่างไร
ㄴ: 편의점에서 카드를 사서 충전해서 써도 되고 핸드폰에 교통카드를 등록해서 핸드폰으로 사용해도 돼요.
คุณสามารถซื้อบัตรได้ที่ร้านสะดวกซื้อและเติมเงินให้ใช้ได้ หรือลงทะเบียนบัตรโดยสารบนโทรศัพท์ของคุณและใช้โทรศัพท์มือถือ

ㄱ: 인터넷으로 비행기표를 사려면 어떻게 해야해요 ?
ฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร
ㄴ: 티켓을 살 수 있는 사이트에 개인정보를 쓰고 내 신용 카드번호를 등록하면 돼요.
เขียนข้อมูลส่วนตัวของคุณและลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตของคุณบนเว็บไซต์ที่คุณสามารถซื้อตั๋วได้

ㄱ: 이번 토픽 시험은 어떻게 됐어요 ?
การสอบโทปิกครั้งนี้เป็นอย่างไร
ㄴ: 또 떨어진것 같아요. 그래서 다음달 부터 한국어를 좀 더 열심히 하려고 한국어 어학 학원을 등록했어요.
น่าจะสอบตกอีกแล้ว เพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป ฉันลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีเพื่อฝึกฝนภาษาเกาหลีให้หนักขึ้น

ㄱ: 주말에 특별한 계획있어요 ?
คุณมีแผนพิเศษสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์มั้ย
ㄴ: 이번주부터 등산을 시작해보려고 등산모임에 등록했어요.
ฉันลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มปีนเขาเพื่อเริ่มปีนเขาตั้งแต่สัปดาห์นี้

ㄱ: 온라인으로 쇼핑하려면 어떻게 해야 해요 ?
ฉันจะซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างไร
ㄴ: 먼저 개인신상정보를 사이트에 등록해야해요. 그리고 회원가입을 해야해요.
ขั้นแรกต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ จากนั้นต้องสมัครสมาชิก

ㄱ: 대통령 투표해본적 있어요 ?
คุณเคยลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีมั้ย
ㄴ: 네, 지난 대통령 선거에 투표원으로 등록해서 투표한적 있는데 내가 투표한 후보가 당선되지 못 했어요.
ค่ะ ฉันลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดและลงคะแนนเสียง แต่ผู้สมัครที่ฉันลงคะแนนให้ไม่ชนะการเลือกตั้ง

ㄱ: 도서관에서 책을 빌리려면 어떻게 해야 돼요 ?
ฉันจะยืมหนังสือจากห้องสมุดได้อย่างไร
ㄴ: 도서관 회원으로 먼저 등록을 해야 하고 그 다음에 빌리려고 하는 책을 신청서에 적어서 주면 돼요.
คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อน ต่อจากนั้นเขียนหนังสือที่คุณต้องการยืมลงในใบสมัครและมอบให้พวกเขา

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ