ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ +게 마련이다”

ไวยากรณ์ 게 마련이다 มีความหมายว่า “เป็นธรรมดาที่….” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ทั้งคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 게 마련이다 ตามหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์นั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
혼나다숙제 안 하고 게으름 피우면 혼나게 마련이에요.
ถ้าคุณไม่ทำการบ้านและขี้เกียจ ก็เป็นธรรมดาที่จะถูกดุ
살이 찌다단 것 좋아하고 운동 안 하면 살이 찌게 마련이에요.
ถ้าชอบของหวานและไม่ออกกำลังกาย ก็เป็นธรรมดาที่น้ำหนักจะขึ้น
도움을 받다남이 어려울때 도와주면 나도 도움을 받게 마련이에요.
ถ้าช่วยเหลือผู้อื่นในยามจำเป็น ก็เป็นธรรมดาที่จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน
성공하다열심히 노력하고 계속하면 성공하게 마련이에요.
ถ้าพยายามอย่างหนักต่อไป ก็เป็นธรรมดาที่จะประสบความสำเร็จ
무시 받다다른 사람을 무시하면 나도 남한테 무시 받게 마련이에요.
หากละเลยคนอื่น ก็เป็นธรรมดาที่จะถูกละเลยเช่นกัน
지각하다아침에 서두르지 않으면 지각하게 마련이에요.
ถ้าไม่รีบในตอนเช้า ก็เป็นธรรมดาที่จะสาย
피곤하다너무 잠을 많이 자면 더 피곤하게 마련이에요.
ถ้านอนมากเกินไป ก็เป็นธรรมดาที่จะเหนื่อยกว่า
좋다집 음식이 바깥 음식보다 몸에 더 좋게 마련이에요.
อาหารปรุงเองที่บ้านก็เป็นธรรมดาที่ดีต่อร่างกายมากกว่าอาหารนอกบ้าน
편하다작고 좁아도 내 집이 제일 편하게 마련이에요.
แม้จะเล็กและคับแคบ ก็เป็นธรรมดาที่บ้านของฉันก็น่าอยู่ที่สุดเสมอ
친해지다자주 싸우다 더 친해지게 마련이에요.
ทะเลาะกันบ่อย ๆ ก็เป็นธรรมดาที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ +게 마련이다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ