การใช้ 이/가 아닙니다

이/가 아닙니다 เป็นไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาเกาหลี ใช้เมื่อต้องการปฏิเสธคำนาม โดย 이/가 아닙니다 มีความหมายว่า ไม่ใช่, ไม่ได้เป็น โดยใช้ตามหลังคำนาม ถ้าคำนามนั้นเป็นคำนามที่มีตัวสะกด ใช้ 이 아닙니다 แต่ถ้าคำนามนั้นไม่มีตัวสะกด ใช้ 가 아닙니다

ตัวอย่างประโยค

รูปไวยากรณ์ตัวอย่างตัวอย่างประโยค
คำนามที่มีตัวสะกด + 이 아닙니다책 + 이 아닙니다그것은 제 책이 아닙니다
นั่นไม่ใช่หนังสือของฉัน
학생 + 이 아닙니다저는 학생이 아닙니다.
ฉันไม่ใช่นักเรียน
김영민 + 이 아닙니다제 이름은 김영민이 아닙니다.
ชื่อของฉันไม่ใช่คิมยองมิน
생일 + 이 아닙니다오늘은 제 생일이 아닙니다.
วันนี้ไม่ใช่วันเกิดของฉัน
과일 + 이 아닙니다당근은 과일이 아닙니다.
แครอทไม่ใช่ผลไม้
한국 사람 + 이 아닙니다타미에씨는 한국 사람이 아닙니다.
คุณทามิเอไม่ใช่คนเกาหลี
지갑 + 이 아닙니다그것은 제 지갑이 아닙니다.
นั่นไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ของฉัน
푸들 + 이 아닙니다우리 개는 푸들이 아닙니다.
สุนัขของฉันไม่ใช่พุดเดิ้ล
미국인 + 이 아닙니다저는 미국인이 아닙니다.
ฉันไม่ใช่คนอเมริกัน
남이섬 + 이 아닙니다여기는 남이섬이 아닙니다.
ที่นี่ไม่ใช่เกาะนามิ
คำนามไม่มีตัวสะกด + 가 아닙니다글씨 + 가 아닙니다이것은 제 글씨가 아닙니다
นี่ไม่ใช่ลายมือของฉัน
의사 + 가 아닙니다그 여자는 의사가 아닙니다.  
ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หมอ
구두 + 가 아닙니다그것은 제 구두가 아닙니다.
นั่นไม่ใช่รองเท้าของฉัน
요리사 + 가 아닙니다저는 요리사가 아닙니다.
ฉันไม่ใช่แม่ครัว
커피 + 가 아닙니다이것은 커피가 아닙니다.
นี่ไม่ใช่กาแฟ
자동차 + 가 아닙니다그것은 제 자동차가 아닙니다.
นั่นไม่ใช่รถยนต์ของฉัน
배우 + 가 아닙니다그 남자는 배우가 아닙니다.
ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่นักแสดง
어린애 + 가 아닙니다민수는 이제 어린애가 아닙니다.
มินซูไม่ใช่เด็กอีกต่อไป
야채 샐러드 + 가 아닙니다그건 야채 샐러드가 아닙니다.
นั่นไม่ใช่สลัดผัก
좋아하는 배우 + 가 아닙니다제니는 재가 가장 좋아하는 배우가 아닙니다.
เจนี่ไม่ใช่นักแสดงคนโปรดของฉัน

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบ

ประโยคคำถามประโยคคำตอบ
흐엉씨는 태국 사람입니까?
คุณเฮืองเป็นคนไทยใช่มั้ย
아니요, 태국 사람이 아닙니다. 베트남 사람입니다.
ไม่ใช่คนไทย เป็นคนเวียดนาม
타미에씨는 파일럿입니까?
คุณทามิเอเป็นนักบินใช่มั้ย
아니요, 파일럿이 아닙니다. 요리사입니다.
ไม่ใช่นักบิน เป็นแม่ครัว
제이슨씨는 군인입니까?
คุณเจสันเป็นทหารใช่มั้ย
아니요, 군인이 아닙니다. 파일럿입니다.
ไม่ใช่ทหาร เป็นนักบิน
이것이 야채 샐러드입니까?
นี่คือสลัดผักใช่มั้ย
아니요, 그건 야채 샐러드가 아닙니다.
ไม่ใช่, นั่นไม่ใช่สลัดผัก
제니는 가장 좋아하는 배우입니까?
เจนี่คือนักแสดงคนโปรดใช่มั้ย
아니요, 제니는 재가 가장 좋아하는 배우가 아닙니다.
ไม่ใช่, เจนี่ไม่ใช่นักแสดงคนโปรดของฉัน

สรุป

คำนามการใช้ตัวอย่างประโยค
คำนามที่มีตัวสะกด이 아닙니다선생님이 아닙니다.
ไม่ได้เป็นครู,ไม่ใช่ครู
คำนามที่ไม่มีตัวสะกด가 아닙니다요리사가 아닙니다.
ไม่ได้เป็นพ่อครัว, ไม่ใช่พ่อครัว

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่มี 이/가 아닙니다 และฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ