ภาษาเกาหลี

20 ประโยค เกี่ยวกับการจองต่าง ๆ

ประโยคความหมาย
내일 오후 7시에 자리를 예약하려고 하는데요.ฉันต้องการจองที่นั่งพรุ่งนี้ 1 ทุ่ม
네, 몇 분이세요 ?กี่คนครับ
성인 4명하고 아이 2명입니다.ผู้ใหญ่ 4 คน และเด็ก 2 คน
예약자는 어느 분 성함으로 할까요 ?จองในนาม(ชื่อ)ของใคร
김영민으로 해 주세요.คิมยองมินครับ
예약자 김영민, 시간 오후 7시, 예약 완료되었습니다.ผู้จองคิมยองมิน เวลา 1 ทุ่ม จองเรียบร้อยแล้ว
더 추가하실 사항이 있으세요 ?คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมมั้ย
아니요, 그게 전부예요. 없습니다.ไม่ครับ เท่านั้นครับ ไม่มีครับ
다음 주말에 콘도 방을 예약하려고 하는데요.ฉันต้องการจองคอนโดสุดสัปดาห์หน้า
예정이 어떻게 되시죠 ?ขอทราบตารางเวลา
2박 3일 정도예요.2 คืน 3 วัน
그러면 토요일 체크인, 월요일 아침 체크 아웃하시면 돼요.ถ้าอย่างนั้นเช็คอินวันเสาร์ เช็คเอาท์วันจันทร์
체크 아웃 시간이 어떻게 돼요 ?เวลาเช็คเอาท์กี่โมง
오전 12시까지 데스크에 키를 주시면 돼요.คืนกุญแจที่โต๊ะได้ถึงเที่ยงวัน
오늘 콘서트 표를 예매하고 싶은데요.ฉันต้องการจองตั๋วคอนเสริ์ตวันนี้
죄송합니다. 오늘 표는 모두 매진되었습니다.ขอโทษครับ ตั๋ววันนี้จำหน่ายหมดแล้ว
오후 3시 부산행 기차표 2장을 예매하려고 하는데요.ฉันต้องการจองตั๋วรถไฟไปปูซานบ่าย 3 โมง
오후 3시표는 지금 좌석이 없고 4시표가 있는데요.ตั๋วบ่ายสามไม่มีที่นั่งแล้ว มีแต่ 4 โมง
몇 시표로 예매해드릴까요 ?ต้องการตั๋วกี่โมง
그럼 4시표로 2장 예매해 주세요.ถ้างั้นจองตั๋ว 4 โมง 2 ใบ

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ