ภาษาเกาหลี

15 ปณิธานปีใหม่

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างปณิธานปีใหม่

ประโยคคำอ่านความหมาย
운동을 열심히 할 거예요.อุน-ดง-อึล-ยอล-ชี-มี-ฮัล-กอ-เย-โยจะออกกำลังกายให้มาก
좋은 회사에 취직 할 거예요.โช-อึน-ฮเว-ซา-เอ-ชวี-จี-คัล-กอ-เย-โยจะได้งานที่ดี
살을 뺄 거예요.ซา-รึล-แปล-กอ-เย-โยจะลดน้ำหนัก
친구를 많이 사귈 거예요.ชิน-กู-รึล-มา-นี-ซา-กวิล-กอ-เย-โยจะผูกมิตรกับเพื่อนเยอะ ๆ
돈을 많이 모을 거예요.โท-นึล-มา-นี-โม-อึล-กอ-เย-โยจะเก็บเงินเยอะ ๆ
여행을 많이 할 거예요.ยอ-แฮง-อึล-มา-นี-ฮัล-กอ-เย-โยจะไปเที่ยวเยอะ ๆ
한국에 유학하러 갈 거예요.ฮัน-กู-เก-ยู-ฮา-คา-รอ-คัล-กอ-เย-โยจะไปเรียนต่อที่เกาหลี
토픽 시험에 합격할 거예요.โท-พิก-ชี-ฮอ-เม-ฮับ-กยอ-คัล-กอ-เย-โยจะสอบโทปิคให้ผ่าน
한국어 공부 열심히 할 거예요.ฮัน-กู-กอ-คง-บู-ยอล-ชี-มี-ฮัล-กอ-เย-โยจะตั้งใจเรียนภาษาเกาหลี
단 음식을 덜 먹을 거예요.ทา-นึม-ชี-กึล-ทอล-มอ-กึล-กอ-เย-โยจะกินอาหารหวานน้อยลง
책을 많이 읽을 거예요.แช-กึล-มา-นี-อิล-กึล-กอ-เย-โยจะอ่านหนังสือเยอะ ๆ
담배를 끊을 거예요.ทัม-แบ-รึล-กือ-นึล-กอ-เย-โยจะเลิกสูบบุหรี่
술을 안 마실 거예요.ซู-รึล-อัน-มา-ชิล-กอ-เย-โยจะไม่ดื่มเหล้า
친구들과 사이 좋게 지낼 거예요.ชิน-กู-ดึล-กวา-ซา-อี-โช-เค-ชี-แนล-กอ-เย-โยจะทำดีกับเพื่อน ๆ
장학금을 받을 거예요.ชัง-ฮัก-กือ-มึล-พา-ดึล-กอ-เย-โยจะได้รับทุนการศึกษา

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้นะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ