ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 았/었다니까요”

ไวยากรณ์ 았/었다니까요 มีความหมายว่า “ฉันพูดว่า….” หรือ “ฉันบอกว่า….” ใช้เมื่อผู้พูดต้องการเน้นย้ำคำพูดของตนเองหรือต้องการยืนยันสิ่งที่พูด โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 았다니까요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 었다니까요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 했다니까요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
보다오늘 회사에서 진수씨 하루종일 못 봤다니까요.
ฉันพูดว่าวันนี้ไม่เห็นคุณจินซูทำงานทั้งวัน
부자가 되다아는 동생이 지난 주에 로또에 당첨되서 부자가 됐다니까요.
ฉันบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องที่รู้จักกันถูกลอตเตอรี่จึงกลายเป็นคนรวย
다치다건물 옥상에서 물건이 떨어져서 사람이 다쳤다니까요.
ฉันพูดว่าวัตถุหล่นจากหลังคาอาคาร ผู้คนได้รับบาดเจ็บ
하다이번 시험에서 반에서 1등을 했다니까요.
ฉันพูดว่าการสอบครั้งนี้ได้อันดับหนึ่ง
지각을 하다일찍 오려고 했는데 길이 막혀서 지각을 했다니까요.
ฉันบอกว่าจะมาเร็วแต่มาช้าเพราะรถติด
눈이 오다날씨가 맑고 화창했는데 갑자기 눈이 왔다니까요.
ฉันบอกว่าอากาศแจ่มใสและมีแดด แต่จู่ ๆ หิมะก็ตก
노크하다늦은 밤에 누가 큰소리로 방문을 노크했다니까요.
ฉันบอกว่าตอนดึกมีคนมาเคาะประตูเสียงดัง
잃어버리다어제 지하철에서 휴대폰을 잃어버렸다니까요.
ฉันบอกว่าเมื่อวานนี้ทำโทรศัพท์หายบนรถไฟใต้ดิน
듣다진희씨한테서 팟사랏씨가 다쳐서 병원에 입원했다는 얘기를 들었다니까요.
ฉันบอกว่าได้ยินจากคุณจินฮีว่าคุณภัสรัตน์ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 았/었다니까요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ