ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ걸 그랬다”

ไวยากรณ์ (으)ㄹ걸 그랬다 มีความหมายว่า “น่าจะ….ก็คงดี” หรือ “รู้อย่างนี้น่าจะ….” ใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ ㄹ걸 그랬다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 을걸 그랬다 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
만나다토요일에 만나지 말고 일요일에 만날 걸 그랬어요.
เราไม่ควรพบกันในวันเสาร์ รู้อย่างนี้น่าจะพบกันวันอาทิตย์
배우다중국어 대신 한국어를 배울 걸 그랬어요.
แทนที่จะเรียนภาษาจีน รู้อย่างนี้เรียนเกาหลีก็คงดี
하다이번 주 말고 다음 주로 약속을 정 할 걸 그랬어요.
เราไม่ควรนัดกันสัปดาห์นี้ รู้อย่างนี้นัดกันสัปดาห์หน้าก็คงจะดี
키우다개가 아니라 고양이를 키울 걸 그랬어요.
รู้อย่างนี้น่าจะเลี้ยงแมว ไม่ใช่สุนัข
보다영민씨에개 말고 지훈씨에게 부탁해 볼 걸 그랬어요.
รู้อย่างนี้น่าจะขอร้องคุณจีฮุน ไม่ใช่คุณยองมิน
사다고기만 사지 말고 야채하고 과일도 살 걸 그랬어요.
ไม่น่าซื้อแต่เนื้อ รู้อย่างนี้ซื้อผักและผลไม้ด้วยก็คงดี
타다버스를 타지 말고 지하철을 탈 걸 그랬어요.
ไม่ควรขึ้นรถเมล์ รู้อย่างนี้นั่งรถไฟใต้ดินก็คงดี
지내다반 친구들과 싸우지 말고 사이좋게 지낼 걸 그랬어요.
ไม่น่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้น รู้อย่างนี้เข้ากันให้ได้คงดี
쉬다밖으로 외출하지 말고 집에서 푹 쉴 걸 그랬어요.
ไม่ควรออกไปข้างนอก รู้อย่างนี้พักผ่อนที่บ้านก็คงดี
오다편의점에 들르지 않고 바로 집으로 올 걸 그랬어요.
รู้อย่างนี้น่าจะตรงกลับบ้านโดยไม่แวะร้านสะดวกซื้อ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ걸 그랬다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ