ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)ㄹ 걸

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 걸 มีความหมายว่า “น่าจะ….” ใช้เพื่อแสดงอาการเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ ㄹ 걸 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 을 걸 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
부르다생일 파티에 반 수잔씨도 부를 걸 그랬어요.
ฉันน่าจะชวนคุณซูซานไปงานวันเกิดด้วย
자다어제 자기 전에 감기 약을 먹고 잘 걸 그랬어요.
เมื่อวานน่าจะกินยาแก้หวัดก่อนนอน
공부를 하다좀 더 시험 공부를 열심히 할 걸 후회가 돼요.
ฉันน่าจะตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบให้มากกวานี้
말다친구에게 화를 내지 말걸 그랬어요.
ฉันน่าจะไม่โกรธเพื่อน
하다다이어트를다이어트를 좀 더 일찍 할 걸 그랬어요.
ฉันน่าจะลดน้ำหนักเร็วกว่านี้สักหน่อย
들르다집에 둘어 오기 전에 편의점에 들를 걸 그랬어요.
ฉันน่าจะแวะร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะกลับมาบ้าน
정하다약속을 오늘 말고 내일로 정할 걸 그랬어요.
ฉันน่าจะเลือกนัดพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นวันนี้
지내다반 친구들과 좀 더 가깝게 지낼 걸 생각 많이 해요.
ฉันคิดว่าฉันน่าจะใกล้ชิดกับเพื่อน ๆ ร่วมชั้นมากกว่านี้
끊다담배를 좀 더 빨리 끊을 걸 후회가 너무 돼요.
ฉันน่าจะเลิกบุหรี่เร็วกว่านี้
모으다매달 월급 받으면 돈을 모을 걸 그랬어요.
เมื่อได้รับเงินเดือนฉันน่าจะเก็บเงิน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 걸” และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ