ภาษาเกาหลี

การใช้ 그치다 กับคำบ่งชี้ต่าง ๆ

1. ใช้กับคำบ่งชี้ 이/가 หรือ 은/는 เพื่อแสดงความหมายว่า “…..หยุด”

ตัวอย่าง

ประโยคความหมาย
음악을 틀어 줬더니 강아지 울음소리가 그쳤어요.เมื่อฉันเปิดเพลง เสียงร้องของสุนัขก็หยุดลง
어제부터 오던 비가 그쳤어요.ฝนที่ตกตั้งแต่เมื่อวานหยุดแล้ว
감기약을 먹어서 기침은 그쳤어요.อาการไอหยุดเพราะยาแก้หวัด
회사에 취직한 후에 늦잠을 자는 버릇은 그쳤어요.หลังจากได้งานที่บริษัท การนอนตื่นสายก็หยุดลง
동생을 걱정했는데 전화를 받고 걱정은 그쳤어요.ฉันเป็นห่วงน้อง แต่เมื่อรับโทรศัพท์ความกังวลก็หยุดลง

2. ใช้กับคำบ่งชี้ 을/를 เพื่อแสดงความหมายว่า “หยุด…..”

ตัวอย่าง

ประโยคความหมาย
운동을 한 후부터 과식하는 습관을 그쳤어요.หลังจากออกกำลังกายฉันหยุดกินมากเกินไป
한국어를 배우다 너무 힘들어서 공부를 그쳤어요.ฉันหยุดเรียนภาษาเกาหลีเพราะยากมาก
수잔씨는 전화를 받자 얘기를 그쳤어요.คุณซูซานหยุดพูดเมื่อเธอรับโทรศัพท์
공원을 걷다가 비가와서 산책을 그쳤어요.ฝนตกระหว่างเดินอยู่ในสวน ก็เลยหยุดเดิน
티비를 켜자 아이가 울음을 그쳤어요.พอเปิดทีวีเด็กก็หยุดร้องไห้

3. ใช้กับคำบ่งชี้ 에 หรือ (으)로 เพื่อแสดงความหมายว่า “หยุดที่…..”

ตัวอย่าง

ประโยคความหมาย
열심히 공부했는데 시험성적이 60점에 그쳤어요.ฉันเรียนหนัก แต่คะแนนสอบได้แค่ 60 คะแนน
교통사고가 났는데 다행히 가벼운 부상에 그쳤어요.ฉันประสบอุบัติเหตุ โชคดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
머리가 아팠는데 약을 먹자 10분만에 그쳤어요.ฉันปวดหัว แต่พอกินยาก็หยุดปวดใน 10 นาทีเท่านั้น
주의를 여러 번 줘서 실수는 한번으로 그쳤어요.ฉันระมัดระวังเสมอจึงผิดพลาดแค่ครั้งเดียว
약을 먹고 푹 쉬어서 가벼운 몸살로 그쳤어요.ฉันกินยาและพักผ่อนให้เพียงพอ อาการไข้จึงหยุดลง

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 그치다 กับคำบ่งชี้ต่าง ๆ และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ