เรียนต่อเกาหลี

แนะนำแหล่งข้อมูลเรียนต่อเกาหลี

ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้เป็นเป้าหมายสำคัญอีกประเทศหนึ่งของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม ไทย รวมทั้งนักเรียนจากทวีปอื่น ๆ เช่น ยุโรป อเมริกา เพราะประเทศเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักทั่วโลกมากขึ้น และที่สำคัญประเทศเกาหลีใต้มีโอกาสและทุนการศึกษามากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติ

เมื่อการเรียนต่อที่เกาหลีเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนต่อของนักเรียนทั่วโลก ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลจำเป็นที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ในการเตรียมตัวเรียนต่อที่เกาหลี เช่น

 • โปรแกรมการเรียนต่อที่นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนได้ ทั้งโปรแกรมระยะสั้น เช่น การเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้น และโปรแกรมระยะยาว เช่น การเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนรัฐบาลเกาหลี ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากหน่วยงานเอกชน
 • ขั้นตอนและวิธีการสมัครเรียน รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครเรียน
 • เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลการเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ที่สำคัญที่สุดก็คือเว็บไซต์ Study In Korea เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีทุกคนจำเป็นต้องรู้จักและใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นประโยชน์

เรียนต่อเกาหลี

เว็บไซต์ Study In Korea ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรียนต่อและใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลีมากมาย เช่น

 • ทำไมต้องเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี
 • การศึกษาในเกาหลี
 • การเตรียมตัวในการเรียนต่อที่เกาหลี
 • มหาวิทยาลัยในเกาหลี
 • โปรแกรมการเรียนในเกาหลีทั้งระยะสั้นและระยาว
 • ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ และวิธีการสมัครขอทุนการศึกษา
 • วิธีการสมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)
 • คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการเรียนต่อที่พบบ่อย

ข้อแนะนำในการใช้เว็บไซต์ Study In Korea

 • สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ โดยทางเว็บไซต์จะจัดส่งให้สมาชิกทางอีเมล์ เช่น ข้อมูลการศึกษาต่อ, กำหนดการ Education Fair
 • สำรวจเมนูต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมและเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ จะได้รู้ว่ามีข้อมูลอะไรให้เราได้ศึกษาบ้าง
 • เจาะลึกรายละเอียดเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเตรียมตัวศึกษาต่อ
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาล่วงหน้าอย่างละเอียด เช่น เอกสารการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • ติดตามการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ

อย่าลืม !!! การเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในระยะเวลานานพอสมควร อย่ารอจนเวลากระชั้นชิดเพราะอาจจะทำให้พลาดโอกาสสำคัญ และหากต้องการรู้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลีและการเรียนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่เลยค่ะ