ไวยากรณ์เกาหลี

ประโยคถาม-ตอบที่สถานีรถไฟใต้ดิน

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบที่สถานีรถไฟใต้ดิน

ㄱ: 저기, 죄송한데 이태원에 가려면 어떻게 가야해요 ?
ขอโทษนะคะ ถ้าจะไปอิแทวอนต้องไปยังไงคะ
ㄴ: 두 정거장 더 가서 갈아타세요.
ไปอีกสองป้ายและเปลี่ยนสายรถครับ
.
ㄱ: 교통카드가 없으면 어떻게 지하철에 타요 ?
ถ้าไม่มีบัตรโดยสาร จะขึ้นรถไฟใต้ดินได้ยังไงคะ
ㄴ: 개찰구 옆에 있는 자판기 에서 1회용 표를 끊으면 돼요.
ซื้อตั๋วแบบใช้ครั้งเดียวจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติข้างประตูตรวจตั๋วก็ได้ครับ
.
ㄱ: 지하철에서 내려서 버스를 타려는데 어떻게 해야 해요 ?
อยากลงจากรถไฟฟ้าแล้วขึ้นรถเมล์ ต้องทำอย่างไร
ㄴ: 교통카드만 있으면 돼요.
แค่มีบัตรโดยสารก็ขึ้นได้ค่ะ
.
ㄱ: 교통카드는 어디에서 살수 있어요 ?
ฉันสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่ไหน
ㄴ: 인터넷이나 가까운 편의점 아무데서나 팔아요.
ขายทางอินเทอร์เน็ตหรือที่ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง
.
ㄱ: 승객들이 많은데 왜 이 자리는 않지않고 비워 둬요 ?
มีผู้โดยสารเยอะ แล้วทำไมถึงปล่อยให้ที่นั่งนี้ว่าง
ㄴ: 네, 그 자리는 노약자나 임산부들만 앉을 수 있는 자리예요.
ที่นั่งนั้นสงวนไว้สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้อ่อนแอ และสตรีมีครรภ์เท่านั้น
.
ㄱ: 노약자석에 앉으면 어떻게 돼요 ?
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันนั่งตรงที่นั่งคนชรา
ㄴ: 법적으로 문제되지는 않지만 주위 사람들이 째려볼거예요.
ไม่ใช่ปัญหาทางกฎหมาย แต่คนรอบข้างจะจ้องมองคุณ
.
ㄱ: 지하철 이용요금은 어떻게 돼요 ?
ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินคิดอย่างไร
ㄴ: 보통 각각의 정거장 거리를 계산해서 그 거리만큼 가격을 매겨요.
โดยปกติจะคำนวณระยะทางของแต่ละจุดหยุดและกำหนดราคาตามระยะทางนั้น
.
ㄱ: 지하철 요금은 모두 똑같아요 ?
ค่าโดยสารรถไฟใต้ดินเท่ากันหรือไม่
ㄴ: 아니요, 어린아이들은 반액이고 60세 이상의 나이드신 분들은 무료교통권은 받아서 공짜로 타요.
ไม่เท่ากัน เด็กคิดครึ่งราคา และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะได้รับตั๋วโดยสารฟรีและนั่งรถฟรี
.
ㄱ: 교통카드로 KTX도 탈 수 있어요 ?
ฉันสามารถโดยสาร KTX ด้วยบัตรโดยสารได้หรือไม่
ㄴ: 아니요. KTX는 따로 표룰 사거나 인터넷으로 예매를 해서 타요.
ไม่ได้ สำหรับ KTX คุณสามารถซื้อตั๋วแยกหรือจองออนไลน์ได้
.
ㄱ: 지하철역에 화장실이 있어요 ?
มีห้องน้ำในสถานีรถไฟใต้ดินหรือไม่
ㄴ: 네, 대부분의 역에 화장실이 있어요.
ใช่ สถานีส่วนใหญ่มีห้องน้ำ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบที่สถานีรถไฟใต้ดิน” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ