หน้าแรก แท็ก (으)려니와

แท็ก: (으)려니와

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 아/어 놓다

ภาษาเกาหลี

การใช้ (으)니까

ภาษาเกาหลี

100 คำกริยา 5 ช่อง

ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)ㄹ 거예요

error: Content is protected !!