ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบในรถแท็กซี่

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบในรถแท็กซี่

ㄱ: 어서오세요 어디로 모실까요 ?
เชิญครับ จะไปที่ไหนครับ
ㄴ: 네 강남역까지 가 주세요.
กรุณาไปที่สถานีกังนัมค่ะ
.
ㄱ: 어디까지 가세요 ?
จะไปที่ไหนครับ
ㄴ: 홍대에 가는데 근처에 도착해서 자세하게 말씀드릴게요.
ฉันกำลังจะไปแถวฮงแด และจะบอกรายละเอียดเมื่อไปถึงใกล้ ๆ ค่ะ
.
ㄱ: 어디에서 내려 드릴까요 ?
ผมจะส่งคุณได้ที่ไหนครับ
ㄴ: 저기 육교 바로 밑에 세워주세요.
กรุณาจอดใต้สะพานลอยค่ะ
.
ㄱ: 신촌쪽으로 갈수 있을까요 ?
ฉันไปชินชนได้ไหมคะ
ㄴ: 회사에 들어 가는 중인데 반대 방향이라서 안 될것 같네요 죄송합니다.
ผมกำลังเดินทางไปที่บริษัท ขอโทษที่ไม่ได้ไปทางนั้นครับ
.
ㄱ: 급해서 그러는데 좀 더 빨리 갈 수 없을까요 ?
ฉันกำลังรีบ เราไปเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอคะ
ㄴ: 죄송합니다. 앞에 공사구간이라서 차량들이 정체가 되서요.
ขอโทษครับ ข้างหน้ามีการก่อสร้าง รถจึงคับคั่งครับ
.
ㄱ: 저 앞 사거리에서 어떻게 가면 돼요 ?
จะไปที่สี่แยกข้างหน้าโน้นได้อย่างไรครับ
ㄴ: 좀 직진하신 다음에 다음 사거리에서 우회전해 주세요.
ตรงไปอีกนิดและเลี้ยวขวาที่สี่แยกถัดไปครับ
.
ㄱ: 네비에 찍을테니 주소를 다시한번 말씀해주시겠어요 ?
กรุณาบอกที่อยู่อีกครั้ง ผมจะใส่บนเนวิเกเตอร์ครับ
ㄴ: 네, 동대문구 제기동이에요.
ค่ะ เจกีดง ทงแดมุนกูค่ะ
.
ㄱ: 요금 8,500원 나왔습니다.
ค่าโดยสาร 8,500 วอน ครับ
ㄴ: 여기 이 카드로 계산해 주세요. 그리고 영수증도 좀 끊어 주세요.
ขอชำระเงินด้วยบัตรนี้ค่ะ แล้วก็ขอใบเสร็จด้วยค่ะ
.
ㄱ: 청담동이요. 그런데 성수대교 말고 한남대교로 넘어 가주세요
ชองดัมดงค่ะ แต่กรุณาข้ามไปที่สะพานฮันนัม ไม่ใช่สะพานซองซูค่ะ
ㄴ: 네 그쪽으로 가 드리겠습니다
ครับ ผมจะไปทางนั้นครับ
.
ㄱ: 어디까지 가시겠어요 ?
จะไปตรงไหนครับ
ㄴ: 종각역 근처에서 세워주세요
กรุณาจอดใกล้สถานีจงกักค่ะ

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบในรถแท็กซี่” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ