ภาษาเกาหลี

ประโยคคำสั่ง

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคคำสั่ง

가 : 병원에서 의사 선생님이 뭐하 하셨어요 ?
ที่โรงพยาบาล คุณหมอให้ทำอะไร?
나 : 예, 매일 운동하고 야채를 많이 먹어라 하셨어요.
ค่ะ หมอสั่งให้ฉันออกกำลังกายทุกวันและกินผักเยอะ ๆ
.
가 : 아까 선생님한테 뭐라고 혼났어요 ?
คุณพูดอะไรกับครูเมื่อกี้นี้ ?
나 : 지각 하지 말고 공부 열심히 해라하셨어요.
เขาสั่งว่าอย่ามาสายและตั้งใจเรียน
.
가 : 어재 밤 늦게 집에 들어 가서 부모님이 잔소리 안 하셨어요 ?
เมื่อคืนกลับบ้านดึกแล้วพ่อแม่ไม่บ่นเหรอ?
나 : 앞으로 일찍 집에 들어 오라 하셨어요.
พ่อแม่สั่งว่าคราวหน้าให้กลับเร็ว
.
가 : 사장님이 아까 뭐라고 말씀하셨어요 ?
เมื่อกี้นี้เจ้านายพูดอะไร
나 : 회사에 일찍 출근해라 하셨어요.
เขาสั่งว่าให้มาทำงานแต่เช้า
.
가 : 이웃 집애서 왜 집에 노크했어요 ?
เพื่อนบ้านมาเคาะบ้านทำไม?
나 : 티비 볼륨을 좀 줄여라 했어요.
เขาบอกว่าให้ลดระดับเสียงทีวีหน่อย
.
가 : 오늘 친구들 만나기로 한 거 어떻게 됐어요 ?
วันนี้คุณตัดสินใจที่จะพบเพื่อนของคุณอย่างไร?
나 : 네, 카페에 4시까지 모여라했어요.
ค่ะ พวกเขาบอกให้มาพบกันที่ร้านกาแฟก่อน 4 โมงเย็น
.
가 : 동생한테서 뭐라고 전화왔어요 ?
โทรศัพท์หาน้อง บอกอะไร?
나 : 집 냉장고에 아무것도 없다고 먹울 거 좀 사오라 했어요.
บอกว่าให้ซื้อของกินเพราะที่บ้านไม่มีอะไรในตู้เย็น
.
가 : 사무실 동료가 뭐라고 했어요 ?
เพื่อนร่วมงานพูดว่าอย่างไร?
나 : 내일 오후까지 서류 업무를 끝내라 했어요.
บอกว่าให้ทำเอกสารให้เสร็จภายในบ่ายวันพรุ่งนี้
.
가 : 집 주인이 밤 늦게 왜 찾아 왔어요 ?
ทำไมเจ้าของบ้านถึงมาหาตอนดึก ๆ
나 : 이번 달 월세를 빨리 내라 했어요.
เขาบอกให้จ่ายค่าเช่าเดือนนี้เร็ว ๆ
.
가 : 경찰관이 운전자에게 무슨 말을 하고 있어요 ?
ตำรวจพูดอะไรกับคนขับ?
나 : 신호 위반을 하지 말고 천천히 운전해라 하고 있어요.
พวกเขากำลังบอกให้ขับรถช้า ๆ โดยไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
.

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ