ภาษาเกาหลี

การใช้ -지 말라고 하다

ไวยากรณ์ -지 말라고 하다 มีความหมายว่า “บอกว่าอย่า….” ใช้เพื่อถ่ายทอดคำสั่งหรือความเห็นของไวยากรณ์ -지 마세요 แก่ผู้อื่น

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 지 말라고 하다ประโยค
늦다늦지 말라고 해요친구들에게 내일 약속 모임에 늦지 말라고 해요.
บอกเพื่อน ๆ ว่าอย่ามาสายสำหรับการนัดพบในวันพรุ่งนี้
출근하다출근하지 말라고 해요의사 선생님이 약을 먹고 출근하지 말라고 해요.
หมอบอกว่ากินยาแล้วไม่ต้องไปทำงาน
떠들다떠들지 말라고 해요아이들에게 교실에서 떠들지 말라고 해요.
บอกเด็ก ๆ ว่าอย่าส่งเสียงดังในห้องเรียน
과식하다과식하지 말라고 해요뚱뚱하면 몸에 안 좋으니까 과식하지 말라고 해요.
บอกว่าอย่ากินมากเกินไปเพราะถ้าอ้วนไม่ดีต่อร่างกาย
마시다마시지 말라고 해요음주 운전은 위험하니까 술 마시지 말라고 해요.
บอกว่าอย่าดื่มเพราะการดื่มแล้วขับรถเป็นอันตราย
먹다먹지 말라고 해요단 음식은 해로우니까 너무 많이 먹지 말라고 해요.
บอกว่าอย่ากินมากเกินไปเพราะอาหารหวานเป็นอันตราย
잊다잊지말라고 해요내일 회의는 중요하니까 잊지말라고 해요.
บอกว่าอย่าลืมเพราะการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญ
고장내다고장내지 말라고 해요비싼 물건이니까 고장내지 말라고 해요.
บอกว่าอย่าทำพังเพราะเป็นของที่มีราคาแพง
다투다다투지 말라고 해요친구들과 다투지 말라고 해요.
บอกว่าอย่าทะเลาะกับเพื่อน ๆ
걷다걷지 말라고 해요밤 늦게 혼자 길을 걷지 말라고 해요.
บอกว่าอย่าเดินคนเดียวตอนดึก

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ -지 말라고 하다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ