ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면 뭘 해요 ?”

ไวยากรณ์ (으)면 뭘 해요 ? มีความหมายว่า “ถ้า….แล้วยังไงล่ะ” โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 으면 뭘 해요 ? ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 면 뭘 해요 ? ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่างประโยค

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
퇴근하다ㄱ: 퇴근하면 뭘 해요 ?
ถ้าเลิกงานแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 친구들 만나서 술 마시거나 집에 일찍 들어가서 밤늦게까지 게임해요.
พบกับเพื่อน ๆ เพื่อดื่มเหล้า หรือกลับบ้านเร็วและเล่นเกมจนดึก
.
시간이 나다ㄱ: 시간이 나면 뭘 해요 ?
ถ้ามีเวลาว่างแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 집근처 공원에 가서 운동하거나 한강에 자전거 타러 가요.
ไปสวนสาธารณะใกล้บ้านเพื่อออกกำลังกายหรือไปขี่จักรยานที่แม่น้ำฮัน
.
받다ㄱ: 월급을 받으면 뭘 해요 ?
ถ้าได้รับเงินเดือนแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 신용카드 이자내는데 쓰고 월세 방값 내는데 써요.
ฉันใช้เงินเพื่อชำระดอกเบี้ยบัตรเครดิต และใช้เพื่อชำระค่าห้องเช่ารายเดือน
.
있다ㄱ: 주말에 집에 있으면 뭘 해요 ?
สุดสัปดาห์ ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 빨래나 집안 청소를 하기도 하고 동생하고 같이 음식을 만들어 먹기도 해요.
ฉันซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหารกินกับน้อง
.
출근하다ㄱ: 회사에 출근하면 뭘 해요 ?
ถ้าไปทำงานที่บริษัทแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 사무실 동료들하고 커피 한잔 같이 마시기도 하고 전날 일한 서류들을 정리하기도 해요.
ฉันดื่มกาแฟกับเพื่อนร่วมงานในสำนักงานและจัดการเอกสารที่ฉันทำไว้เมื่อวันก่อน
.
가다ㄱ: 홍대에 가면 뭘 해요 ?
ถ้าไปฮงแดแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 카페에 가서 차를 마시거나 거리를 걸으며 예쁜 옷들을 구경해요.
ไปที่ร้านกาแฟแล้วดื่มชา หรือเดินไปตามถนนและดูเสื้อผ้าสวย ๆ
.
여행가다ㄱ: 한국에 여행가면 뭘 해요 ?
ถ้าไปเที่ยวที่เกาหลีแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 서울이나 부산에 가서 쇼핑하고 맛있는 음식들을 먹어요.
ฉันไปซื้อของที่โซลหรือปูซานและกินอาหารอร่อย ๆ
.
초대하다ㄱ: 생일에 친구들을 초대하면 뭘 해요 ?
วันเกิด ถ้าเชิญเพื่อน ๆ แล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 같이 생일 축하파티를 하고 케이크를 먹고 노래를 부르며 놀아요.
มาฉลองวันเกิดด้วยกัน กินเค้ก และร้องเพลง
.
올라가다ㄱ: 산에 올라가면 뭘 해요 ?
ถ้าขึ้นไปที่ภูเขาแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 준비해온 재료로 음식을 만들어 먹고 정상에서 사진도 찍어요.
ทำอาหารกิน ด้วยวัตถุดิบที่เตรียมมา และถ่ายรูปยอดเขา
.
타다ㄱ: 지하철이나 버스를 타면 도착지에 내릴때까지 뭘 해요 ?
ถ้าขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถบัส แล้วทำอะไรจนกว่าจะถึงจุดหมายล่ะ
ㄴ: 이어폰울 꽂고 음악을 듣거나 책을 봐요.
เสียบหูฟังแล้วฟังเพลงหรืออ่านหนังสือ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면 뭘 해요 ?” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ