ภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลี

ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้ “따지고 보면”

คำว่า 따지고 보면 ที่มักพบในประโยคภาษาเกาหลี มาจากคำว่า 따지다 ซึ่งมีความหมายว่า “แยกแยะ”, “คิดให้ดี” หรือ “คิดไตร่ตรอง” และ 고 보다 ซึ่งมีความหมายว่า “พอ….จึงได้รู้ว่า….”

ดังนั้น 따지고 보면 จึงมีความหมายว่า “ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะรู้ว่า….” หรือ “ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะพบว่า….”

ตัวอย่างประโยคเกาหลีที่ใช้ “따지고 보면”

이렇게 일을 빨리 끝마칠수 있었던 거는 따지고 보면 은영씨 도움이 정말 컸어요.
ที่งานสามารถเสร็จรวดเร็วอย่างนี้ ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะรู้ว่าคุณอึนยองช่วยได้มาก
.
한국에 유학을 오게 된것도 따지고 보면 한국 드라마때문인것 같아요.
ฉันมาเกาหลีเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ถ้าคิดให้ดีก็จะรู้ว่าเป็นเพราะละครเกาหลี
.
갈수록 기온이 올라가고 날씨가 더워지는 이유는 따지고 보면 사람들때문이에요.
สาเหตุที่อุณหภูมิสูงขึ้นและอากาศร้อนขึ้น ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะผู้คน
.
아침에 매일 회사에 지각을 하는 이유는 버스가 제시간에 오지 않아서니까 따지고 보면 버스때문이에요.
เหตุผลที่ฉันมาทำงานสายทุกเช้าคือรถเมล์มาไม่ตรงเวลา ดังนั้นถ้าคิดให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะรถเมล์
.
아이들이 운동을 안 해서 뚱뚱하고 게임만 하고 공부를 안 하는 것은 따지고 보면 엄마들때문이에요.
เด็ก ๆ อ้วนเพราะไม่ออกกำลังกายและเล่นแต่เกม แล้วก็ไม่เรียน ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะแม่
.
한국 사람들이 중국이나 일본을 싫어하는 이유는 따지고 보면 역사때문이에요.
เหตุผลที่คนเกาหลีเกลียดจีนและญี่ปุ่น ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะประวัติศาสตร์
.
수진씨가 비싼 차를 타고 좋은 집을 갖게 된것도 따지고 보면 부모님이 부자라서예요.
คุณซูจินขับรถราคาแพงและมีบ้านสวย ถ้าคิดให้ดีก็จะพบว่าเพราะพ่อแม่ของเธอรวย
.
한국 문화와 음식에 많은 관심을 갖게된 이유는 따지고 보면 한국 드라마 덕분이에요.
เหตุผลที่ฉันสนใจวัฒนธรรมและอาหารเกาหลีมาก ถ้าคิดไตร่ตรองให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะละครเกาหลี
.
엄마 생일을 잊지 않고 기억할수 있었던 거는 따지고 보면 동생이 알려준 덕분이에요.
ที่ฉันไม่ลืมและสามารถจำวันเกิดของแม่ได้ ถ้าคิดให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะน้องบอกให้ฉันรู้
.
아침마다 일찍 제시간에 일어날수 있는 이유는 따지고 보면 늘 나를 깨워주는 엄마때문이에요.
เหตุผลที่ฉันตื่นแต่เช้าตรงเวลาทุกเช้า ถ้าคิดให้ดีก็จะพบว่าเป็นเพราะแม่ของฉันที่ปลุกฉันเสมอ
.

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้ “따지고 보면” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ