ภาษาเกาหลี

การอ่านเวลา

การบอกเวลาในภาษาเกาหลี จะใช้ตัวเลขแบบเกาหลีแท้ในการบอกชั่วโมง โดยใช้ 시 เป็นหน่วยนับชั่วโมง และใช้เลขแบบจีนในการบอกนาที โดยใช้ 분 เป็นหน่วยนับนาที นอกจากนี้ในการบอกเวลายังมักจะใช้คำว่า 오전 เพื่อระบุช่วงเวลาก่อนเที่ยงวันเหมือนกับการใช้ AM ในภาษาอังกฤษ และใช้ 오후 เพื่อบอกเวลาหลังเที่ยงวันเหมือนกับการใช้ PM ในภาษาอังกฤษด้วย

ตัวอย่าง

เวลาการอ่านเวลาเป็นภาษาเกาหลี
PM 4:20오후 네시 이십분
AM 7:17오전 일곱시 십 칠분
AM 9:46오전 아홉시 사십 육분
PM 2:44오후 두시 사십 사분
PM 9:59오후 아홉시 오십 구분
AM 8:30오전 여덟시 삼십분
AM 11:22오전 열 한시 이십 이분
PM 3:04오후 세시 사분
PM 10:34오후 열시 삼십 사분
AM 8:33오전 여덟시 삼십 삼분

อย่าลืม !! การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้และต้องฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ