ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 한테”

ไวยากรณ์ 한테 มีความหมายว่า “ถึง…” หรือ “แก่…” ใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 한테 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
친구한국 생활을 하면서 모르는 것이 있으면 한국 친구한테 물어 보고 있어요.
ถ้ามีสิ่งที่ไม่รู้ขณะที่ใช้ชีวิตในเกาหลีก็ถามกับเพื่อนชาวเกาหลี
강아지퇴근하고 집에 돌아와서 강아지한테 먹을 것을 줬어요.
ฉันกลับจากทำงานแล้วให้อาหารแก่ลูกสุนัข
친척미국에서 살고 있는 친척한테 전화를 걸어 안부 인사를 했어요.
ฉันโทรถึงญาติที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาเพื่อทักทาย
친구시험을 보는 친구한테 시험 잘 보라고 선물을 해 줬어요.
ฉันมอบของขวัญแก่เพื่อนที่สอบให้เธอทำได้ดี
동생감기에 걸려 아픈 동생한테 맛있는 피자와 치킨을 사 줬어요.
ฉันซื้อพิซซ่าและไก่อร่อย ๆ ให้พี่ชายที่ป่วยเป็นหวัด
동료우산을 잃어 버려 찾고 있는 사무실 동료한테 우산을 빌려 줬어요.
ฉันให้เพื่อนร่วมงานที่กำลังหาร่มที่ทำหายยืมร่ม
엄마집안 일로 힘든 엄마한테 마사지를 해 드렸어요.
ฉันนวดให้แม่ที่กำลังเหนื่อยกับงานบ้าน
언니한국 음악을 좋아하는 언니한테 새 CD를 사 줬어요.
ฉันซื้อซีดีใหม่ให้พี่สาวที่ชอบเพลงเกาหลี
영민씨생일을 맞은 영민씨한테 멋진 가죽구두를 선물해 줬어요.
ฉันมอบรองเท้าหนังดี ๆ ให้แก่คุณยองมินเป็นของขวัญวันเกิด
할머니나이가 들어 앞이 잘 안 보이는 할머니한테 안경을 맞춰 드렸어요.
ฉันมอบแว่นสายตาให้แก่คุณย่าที่สายตาไม่ดีเพราะอายุมาก

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 한테” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ