คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
좌석ที่นั่งตั๋ว
좌석 벨트เข็มขัดนิรภัย시간표ตารางเวลา
전조등ไฟหน้า기차รถไฟ
자동차 번호판ป้ายทะเบียน버스รถบัส, รถเมล์
범퍼กันชน요금ค่าโดยสาร
타이어ยางรถ통근하다การเดินทาง
트렁크กระโปรงหลังรถ버스 정류장ป้ายรถเมล์
차문ประตูรถ버스 노선เส้นทางรถเมล์
바퀴ล้อรถ기차역สถานีรถไฟ
후미등ไฟท้าย정기권ตั๋วโดยสารที่มีกำหนดเวลา
차의 지붕หลังคารถ철도ทางรถไฟ
와이퍼ที่ปัดน้ำฝน왕복표ตั๋วไปกลับ
자동차 덮개ผ้าคลุมรถคิว, แถว
가속 페달คันเร่ง내리다ลง
브레이크 페달แป้นเบรค승차하다ขึ้นรถ
운전사คนขับ환승하다เปลี่ยนสายเดินรถ
진입로ทางเข้า, ทางเดินรถ요금을 내다จ่ายค่าโดยสาร
횡단보도ทางม้าลาย역에서 정차하다หยุดรถที่สถานี
도로 표지판ป้ายถนน대중교통การขนส่งสาธารณะ
유료 도로ทางด่วน승차권ตั๋วรถ, บัตรผู้โดยสารรถ
고속도로ทางหลวง, ทางด่วน버스 전용차선ช่องเดินรถประจำทาง
일방통행ถนนที่เดินรถทางเดียว도로 요금소ด่านเก็บค่าผ่านทาง
보행자 전용 구역เขตทางเท้า보행자전용 보도ทางเท้า

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ