ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 까지”

คำว่า 까지 มีความหมายว่า “ถึง….” ใช้เติมหลังคำนามที่แสดงวัน เวลา และสถานที่ บางกรณีอาจมีความหมายว่า “ภายใน…” ใช้เพื่อบอกขอบเขตของเวลา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “คำนาม + 까지”

ㄱ: 왜 이렇게 눈이 퉁퉁 부었어요 ?
ทำไมตาบวมอย่างนี้
ㄴ: 어제 라면을 먹고 오후까지 잠을 자서 그래요.
เป็นเพราะเมื่อวานฉันกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนอนจนถึงบ่าย

ㄱ: 회사 근무시간이 몇시까지예요 ?
เวลาทำงานของบริษัทคือถึงกี่โมง
ㄴ: 평일에는 오후 6시까지, 주말에는 오후 2시까지예요.
วันธรรมดาถึง 18.00 น. วันหยุดสุดสัปดาห์ถึง 14.00 น.

ㄱ: 어린이 할인은 몇살까지예요 ?
ส่วนลดสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่
ㄴ: 생후 여섯살까지예요.
แรกเกิดถึงหกขวบ

ㄱ: 신정 연휴가 언제까지예요 ?
วันหยุดปีใหม่ถึงเมื่อไร
ㄴ: 1일부터 3일까지예요.
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3

ㄱ: 보통 몇시까지 회사에 있어요 ?
ปกติอยู่ที่บริษัทถึงกี่โมง
ㄴ: 특별한 일 없으면 6시정도까지 회사에서 일을 하고 퇴근해요.
ถ้าไม่มีอะไรพิเศษก็ทำงานที่บริษัทจนถึง 6 โมงเย็นแล้วเลิกงาน

ㄱ: 왜 이렇게 옷이 젖었어요 ?
ทำไมเสื้อผ้าเปียกอย่างนี้
ㄴ: 밖에 눈이 많이 와서 머리부터 발끝까지 모두 젖었어요.
ข้างนอกหิมะตกมาก ฉันจึงเปียกหมดตั้งแต่หัวจรดเท้า

ㄱ: 언제까지 부산에 있을거예요 ?
คุณจะอยู่ที่ปูซานนานแค่ไหน
ㄴ: 다음달 학교가 시작할때 까지 부산에서 놀거예요.
ฉันจะเที่ยวเล่นที่ปูซานจนถึงตอนโรงเรียนจะเปิดเดือนหน้า

ㄱ: 백화점 식당가가 몇층부터 몇층까지예요 ?
พื้นที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหน
ㄴ: 2층부터 3층까지 전부 푸드코트예요.
ตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 3 เป็นศูนย์อาหารทั้งหมด

ㄱ: 냉장고 안에 음식이 좀 남았어요 ?
มีอาหารเหลืออยู่ในตู้เย็นบ้างมั้ย
ㄴ: 아니요, 남아 있던 생수까지 모두 다 떨어졌어요.
ไม่ น้ำแร่ขวดที่เหลืออยู่ก็หมดแล้ว

ㄱ: 언제까지 서류준비를 끝내야 해요 ?
ต้องเตรียมเอกสารให้เสร็จภายในเมื่อไร
ㄴ: 늦어도 오늘 오후까지는 모두 마쳐야해요.
อย่างช้าที่สุดต้องเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในบ่ายวันนี้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 까지” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ