ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 기 일쑤이다”

ไวยากรณ์ 기 일쑤이다 มีความหมายว่า “….อยู่บ่อย ๆ” หรือ “….เป็นประจำ” โดยใช้ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกด และคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 기 일쑤이다 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
감기에 걸리다ㄱ: 요즘 몸 건강 괜찮아요 ?
ช่วงนี้สุขภาพร่างกายดีมั้ย
ㄴ: 아니요, 몸이 자주 아프고 감기에 자주 걸리기 일쑤예요.
ไม่ ฉันป่วยบ่อยและมักเป็นหวัดอยู่บ่อย ๆ
.
바가지쓰다ㄱ: 물건은 주로 시장에서 사세요 ?
คุณมักจะซื้อของที่ตลาดมั้ย
ㄴ: 아니요, 시장은 바가지쓰기 일쑤예요. 그래서 쿠팡같은 인터넷 쇼핑으로 물건을 사요.
ไม่ ตลาดโดนขูดรีดราคาเกินจริงอยู่บ่อย ๆ เลยซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเว็บไซต์คูปัง
.
야근하다ㄱ: 퇴근은 보통 몇 시에 하세요 ?
ปกติคุณเลิกงานกี่โมง
ㄴ: 원래는 6시에 퇴근인데 일이 안 끝나면 야근하기 일쑤예요.
เลิกงานตอน 6 โมงเย็น แต่หลังเลิกงานมักจะทำงานล่วงเวลาอยู่บ่อย ๆ
.
물에 잠기다ㄱ: 요즘 비가 정말 많이 오는것 같아요.
ดูเหมือนช่วงนี้ฝนตกหนักมากจริง ๆ
ㄴ: 네, 강남 같은 저지대는 홍수로 집이 물에 잠기기 일쑤예요.
บริเวณพื้นที่ต่ำอย่างคังนัม บ้านเรือนมักถูกน้ำท่วมอยู่บ่อย ๆ
.
싸우다ㄱ: 챵리씨하고 영민씨는 서로 다른 사무실에서 일하는게 좋을 것 같아요.
ฉันคิดว่าจะดีกว่าถ้าคุณชยังรีและคุณยองมินทำงานในสำนักงานคนละแห่งกัน
ㄴ: 네, 맞아요. 둘이 성격이 안 맞아서 맨날 싸우기 일쑤예요.
ถูกต้อง ทั้งสองคนไม่ถูกันเลยทะเลาะกันทุกวัน
.
자다ㄱ: 요즘도 게임 자주해요 ?
ช่วงนี้คุณเล่นเกมบ่อยมั้ย
ㄴ: 네, 요즘도 매일 밤 늦게까지 게임해요. 그래서 아침에 늦잠자기 일쑤예요.
ใช่ ช่วงนี้เล่นเกมจนดึกทุกคืน ดังนั้นตอนเช้าเลยตื่นสายอยู่บ่อย ๆ
.
고장나다ㄱ: 여기 이 부분이 좀 약한것 같아요.
ฉันคิดว่าส่วนนี้ค่อนข้างเปราะบาง
ㄴ: 네, 그래서 고장나기 일쑤예요.
ใช่ ดังนั้นจึงพังอยู่บ่อย ๆ
.
외식하다ㄱ: 친구들이나 사무실동료들하고 자주 식사해요 ?
คุณกินอาหารกับเพื่อน ๆ หรือเพื่อนร่วมงานในสำนักงานบ่อยมั้ย
ㄴ: 네, 그래서 집에서 안 먹고 외식하기 일쑤예요.
ใช่ ดังนั้นจึงไม่กินที่บ้านและออกไปกินนอกบ้านอยู่บ่อย ๆ
.
누워 있다ㄱ: 일요일에는 주로 뭘 하며 보내요 ?
คุณมักจะทำอะไรในวันอาทิตย์
ㄴ: 산책이나 독서같은 것을 하려고 생각은 하는데 일요일이 되면 그냥 하루종일 침대에 누워 있기 일쑤예요.
ฉันตั้งใจไปเดินเล่นหรืออ่านหนังสือ แต่พอถึงวันอาทิตย์ฉันแค่นอนอยู่บนเตียงทั้งวันเป็นประจำ
.
내리다ㄱ: 한국의 여름날씨는 어때요 ?
อากาศฤดูร้อนของเกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 여름에 장마가 시작되고 태풍이 오는데 매일 비가 내리기 일쑤예요.
ในฤดูร้อน ฝนเริ่มชุกและมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามา ฝนตกทุกวันเป็นประจำ
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 기 일쑤이다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย