คำกริยาที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำกริยาในตารางด้านล่างนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และมักพบบ่อยในข้อสอบโทปิคระดับต้น จึงควรเรียนรู้และจดจำเพื่อนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ ^^

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
가르치다สอน배우다เรียน
질문하다ถาม대답하다ตอบ
가다ไป오다มา
켜다เปิด (เครื่องใช้ไฟฟ้า)끄다ปิด (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
열다เปิด (ประตู, หน้าต่าง)닫다ปิด (ประตู, หน้าต่าง)
시작하다เริ่ม끝나다จบ, เสร็จ
타다ขึ้น, โดยสาร내리다ลง (รถ)
던지다โยน, ขว้าง받다รับ
주다ให้받다รับ, ได้รับ
보내다ส่ง받다รับ
출발하다ออกเดินทาง도착하다มาถึง
맞다ถูก틀리다ผิด
알다รู้, รู้จัก모르다ไม่รู้
못하다ทำไม่ได้, ทำไม่เป็น잘하다เก่ง, ทำได้ดี
입다สวมใส่벗다ถอด
사다ซื้อ팔다ขาย
싫어하다ไม่ชอบ, เกลียด좋아하다ชอบ
앉다นั่ง서다ยืน
있다มี없다ไม่มี
웃다หัวเราะ울다ร้องไห้
일어나다ตื่น자다นอน

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ