ภาษาเกาหลี

การใช้คำกริยา + 는 것

ไวยากรณ์ -는 것 ใช้เพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนาม โดยวาง -는 것 หลังคำกริยาได้เลย ยกเว้นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ㄹ ให้ตัด ㄹ ทิ้งก่อนแล้วจึงเติม 는 것

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 는 것ประโยค
얘기하다얘기하는 것친구들과 카페에서 얘기하는 것을 좋아해요.
ฉันชอบการคุยกับเพื่อน ๆ ในร้านกาแฟ
산책하다산책하는 것공원에서 강아지와 같이 산책하는 것이 취미예요.
งานอดิเรกของฉันคือการเดินเล่นกับสุนัขในสวนสาธารณะ
타다타는 것다이어트에는 매일 자전거를 타는 것이 좋아요.
ฉันชอบการขี่จักรยานทุกวันเพื่อควบคุมน้ำหนัก
인기있다인기있는 것요즘 학생들에게 인기있는 것이 뭐예요 ?
ช่วงนี้นักเรียนนิยมอะไร?
먹다먹는 것보통 점심에 먹는 것이 뭐예요 ?
คุณทานอะไรเป็นอาหารกลางวัน?
마시다마시는 것식사후에 커피를 마시는 것이 어때요 ?
การดื่มกาแฟหลังอาหารเป็นอย่างไรบ้าง?
하다하는 것남의 이야기를 뒤에서 하는 것은 안 좋아요.
การเล่าเบื้องหลังของคนอื่นไม่ดี
들다드는 것마음에 드는 것이 있으면 골라 보세요.
กรุณาเลือกสิ่งที่คุณชอบ
여행을 하다여행을 하는 것나중에 세계 여행을 하는 것이 꿈이에요.
ความฝันของฉันคือการเดินทางรอบโลก
기다리다기다리는 것선생님이 오실 때까지 기다리는 것이 좋겠어요.
การรอจนกว่าอาจารย์จะมาคงจะดี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 는 것 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ