ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบ “언제”

คำว่า “언제” เป็นคำแสดงคำถาม มีความหมายว่า “เมื่อไร”

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบ “언제”

ㄱ: 지금 하고 있는 드라마 언제 끝나요 ?
ละครที่ดูอยู่ตอนนี้จะจบเมื่อไร
ㄴ: 30분 후에 끝나요.
อีก 30 นาทีจะจบ
.
ㄱ: 언제 회사에서 퇴근해요 ?
คุณเลิกงานเมื่อไร
ㄴ: 보통 6시쯤에 퇴근하는데 오늘은 좀 더 늦게 퇴근해요.
ปกติฉันเลิกงานประมาณ 6 โมงเย็น แต่วันนี้ฉันเลิกงานช้านิดหน่อย
.
ㄱ: 생일이 언제예요 ?
วันเกิดของคุณคือเมื่อไร
ㄴ: 음력으로 11월 15일이에요.
ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน ตามปฏิทินจันทรคติ
.
ㄱ: 회의 준비로 미팅을 해야 하는데 언제가 좋아요 ?
ต้องมีการพูดคุยเพื่อเตรียมการประชุม เมื่อไรดี
ㄴ: 내일도 괜찮고 모레도 괜찮아요.
พรุ่งนี้ก็ได้ และมะรืนนี้ก็ได้
.
ㄱ: 일주일중에서 언제가 가장 한가해요 ?
คุณว่างตอนไหนของสัปดาห์มากที่สุด
ㄴ: 화요일이나 수요일이 일주일중에서 제일 한가해요.
วันอังคารหรือวันพุธเป็นวันที่ว่างที่สุดในสัปดาห์
.
ㄱ: 지하철은 언제까지 다녀요 ?
รถไฟใต้ดินวิ่งถึงเมื่อไร
ㄴ: 평일에는 밤 12시까지 다니고 주말에는 새벽 1시까지 운행해요.
เปิดให้บริการจนถึงเวลา 12.00 น. ในวันธรรมดา และจนถึง 01.00 น. ในวันหยุดสุดสัปดาห์
.
ㄱ: 언제 가족들과 다 같이 모여 식사해요 ?
เมื่อไรที่รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวของคุณ
ㄴ: 일년에 보통 추석때나 설날때 다 같이 모여 식사해요.
เรามักจะทานอาหารร่วมกันตอนวันชูซอกหรือวันซอลลัล
.
ㄱ: 회사생활할때 언제가 가장 힘들어요 ?
ช่วงเวลาไหนที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตการทำงานของคุณ
ㄴ: 일을 하다가 실수를 해서 다른 사람들에게 피해를 줄때가 가장 힘들고 미안해요.
ตอนทำงานผิดพลาดแล้วกระทบกับผู้อื่น ยากลำบากและรู้สึกผิดที่สุด
.
ㄱ: 언제 졸업해요 ?
คุณเรียนจบเมื่อไร
ㄴ: 원래는 2월에 졸업예정이었는데 코로나때문에 6개월정도 늦어질거 같아요.
เดิมฉันมีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ดูเหมือนว่าจะล่าช้าประมาณ 6 เดือนเนื่องจากไวรัสโคโรนา
.
ㄱ: 언제 저녁을 먹어요 ?
คุณกินอาหารเย็นเมื่อไร
ㄴ: 퇴근하고 집에 와서 한 8시쯤에 먹어요.
กลับจากทำงานแล้วก็กินประมาณสองทุ่ม

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบ 언제” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ