ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 때”

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 때 มีความหมายว่า “ตอน….” ใช้ตามหลังคำกริยา เพื่อแสดงเวลาที่มีการกระทำเกิดขึ้นหรือใช้เพื่อแสดงช่วงเวลา โดยใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  • ใช้ ㄹ 때 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 을 때 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์มีตัวสะกด ยกเว้นคำที่สะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
여행하다ㄱ: 티셔츠가 정말 예쁘네요. 어디에서 샀어요 ?
เสื้อสวยจัง ซื้อที่ไหนคะ
ㄴ: 미국을 여행할때 관광지에셔 샀어요.
ซื้อที่สถานที่ท่องเที่ยวตอนเดินทางไปอเมริกาค่ะ
.
공부하다ㄱ: 도서관에서 공부할 때 주로 무슨 음악을 들어요 ?
คุณมักฟังเพลงประเภทไหนตอนอ่านที่ห้องสมุด
ㄴ: 클래식이나 조용한 음악을 들어요.
ฟังเพลงคลาสสิกหรือเพลงเบา ๆ
.
먹다ㄱ: 점심을 먹을 때 보통 누구하고 같이 먹어요 ?
ปกติตอนกลางวันคุณกินข้าวกับใคร
ㄴ: 점심은 보통 혼자 먹어요. 그리고 저녁에 친구들을 만나서 같이 먹어요.
ปกติกินข้าวกลางวันคนเดียว แล้วก็ตอนเย็นพบกับเพื่อน ๆ และกินอาหารด้วยกัน
.
있다ㄱ: 주말에 집에 있을 때 어떻게 시간을 보내요 ?
คุณใช้เวลาอย่างไรตอนอยู่ที่บ้านช่วงสุดสัปดาห์
ㄴ: 영화를 보거나 근처 공원에 가서 운동을 해요.
ฉันดูหนังหรือไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้ ๆ
.
부딪히다ㄱ: 길을 가다가 다른 사람하고 부딪혔을 때 어떻게 해요 ?
คุณทำอย่างไรตอนชนกับคนอื่นบนถนน
ㄴ: 미안하다고 사과를 해요.
ฉันพูดขอโทษ
.
좋다ㄱ: 머리가 아프고 몸이 안 좋을 때 어떻게 해요 ?
ทำอย่างไรตอนปวดหัวและไม่สบาย
ㄴ: 샤워하고 물을 많이 마시고 푹 자요.
อาบน้ำ ดื่มน้ำเยอะ ๆ นอนหลับให้สบาย
.
배우다ㄱ: 한국어를 배울 때 뭐가 가장 어려워요 ?
สิ่งที่ยากที่สุดตอนเรียนภาษาเกาหลีคืออะไร
ㄴ: 문법이 태국어와 달라서 그게 가장 힘들어요.
ไวยากรณ์แตกต่างจากภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
.
쉬다ㄱ: 집에서 쉴 때 보통 뭘 하면서 쉬어요 ?
คุณมักจะทำอะไรตอนพักผ่อนที่บ้าน
ㄴ: 음악을 듣거나 티비를 봐요. 그리고 맛있는 치킨을 배달시켜서 먹어요.
ฟังเพลงหรือดูทีวี แล้วก็กินสั่งไก่อร่อย ๆ มากิน
.
없다ㄱ: 배가 고픈데 돈이 하나도 없을 때 어떻게 해요 ?
ทำอย่างไรตอนหิวและไม่มีเงิน
ㄴ: 맛있는 음식을 사준다고 해서 친구를 불러서 같이 먹어요. 그리고 친구가 계산하게 해요.
โทรชวนเพื่อนมาซื้ออาหารอร่อย ๆ กินด้วยกัน แล้วก็ให้เพื่อนจ่ายเงิน
.
잠이 오다ㄱ: 공부를 하는데 잠이 올 때 어떻게 해요 ?
ทำอย่างไรตอนง่วงนอนระหว่างเรียน
ㄴ: 커피를 마시거나 차가운 물로 세수를 해요.
ดื่มกาแฟหรือล้างหน้าด้วยน้ำเย็น
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 때” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ