ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 고 보니까”

ไวยากรณ์ 고 보니까 มีความหมายว่า “เมื่อ….ก็รู้ว่า….” ใช้เพื่อสื่อความหมายถึงผลของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้ 고 보니까 ตามหลังคำกริยา ไม่ว่าคำกริยานั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่ก็สามารถใช้ 고 보니까 ตามหลังคำกริยาได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
끝내다회사에서 일을 끝내고 보니까 벌써 저녁 시간이 다 되었어요.
เมื่อทำงานที่บริษัทเสร็จ ก็รู้ว่าได้เวลาอาหารเย็นแล้ว
만나다친구를 만나고 보니까 벌써 알게 된지 3년이나 되었어요.
เมื่อได้พบเพื่อน ก็รู้ว่าผ่านมา 3 ปีแล้ว
만들다한국 음식을 만들고 보니까 태국 음식이랑 비슷한 점이 많았어요.
เมื่อทำอาหารเกาหลี ก็รู้ว่ามีความคล้ายกับอาหารไทยหลายอย่าง
일하다한국 회사에서 일하고 보니까 한국 사람들의 성격을 좀 더 이해할수 있게 되었어요.
เมื่อทำงานในบริษัทเกาหลี ก็เข้าใจบุคลิกของคนเกาหลีมากขึ้น
운동을 하다매일 아침마다 운동을 하고 보니까 몸이 정말 건강해지고 살도 많이 빠진거 같아요.
เมื่อออกกำลังกายทุกเช้า ก็รู้สึกว่าสุขภาพดีและน้ำหนักลดลงมาก
사다편의점에서 물건들을 사려고 보니까 지갑을 안 가져왔어요.
เมื่อตั้งใจจะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ก็รู้ว่าไม่ได้พกกระเป๋าเงินไปด้วย
살다제주도에서 2년 정도 살고 보니까 서울보다 물가가 훨씬 비싸다는 것을 알았어요.
เมื่ออาศัยอยู่ที่เกาะเชจูประมาณสองปี ก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าในโซลมาก
먹다냉장고에 있는 음식을 맛있게 다 먹고 보니까 유통기한이 이미 지난 음식이었어요.
เมื่อกินอาหารในตู้เย็นอย่างเอร็ดอร่อยหมดแล้ว ก็รู้ว่าเป็นอาหารที่หมดอายุแล้ว
마시다식탁위에 있는 물을 마시고 보니까 아버지가 어제 드시던 소주였어요.
เมื่อดื่มน้ำบนโต๊ะ ก็รู้ว่าคือโซจูที่พ่อดื่มเหลือไว้เมื่อวานนี้
만나다챵리씨를 실제로 만나보니까 친절하고 멋있는 사람이었어요.
เมื่อพบคุณชยังรีในชีวิตจริง ก็รู้ว่าเขาเป็นคนใจดีและเท่

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 고 보니까” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ