ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบ “누구”

คำว่า “누구” เป็นคำแสดงคำถาม มีความหมายว่า “ใคร”

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบ “누구”

ㄱ: 아까 통화한 사람이 누구예요 ?
คนที่คุยด้วยเมื่อสักครู่คือใคร
ㄴ: 같은 반 친구 진수예요.
เพื่อนร่วมชั้นของฉันคือจินซู
.
ㄱ: 반에서 한국어를 제일 잘하는 사람이 누구예요 ?
ใครพูดภาษาเกาหลีที่ดีที่สุดในชั้นเรียนของคุณ
ㄴ: 챵리씨하고 오웬씨예요.
คุณชยังรีและคุณโอเว่น
.
ㄱ: 한글을 만든 사람이 누구예요 ?
ผู้สร้างอักษรเกาหลีคือใคร
ㄴ: 조선시대 왕인 세종대왕님이에요.
คือพระเจ้าเซจงมหาราช ราชาแห่งราชวงศ์โชซอน
.
ㄱ: 회사에서 지각을 많이 하는 사람이 누구예요 ?
คนที่มาทำงานสายมากที่สุดคือใคร
ㄴ: 영민씨예요. 거의 매일 지각해요.
คุณยองมิน มาสายเกือบทุกวัน
.
ㄱ: 철훈씨하고 제일 친한 사람이 누구예요 ?
คนที่สนิทกับคุณชอลฮุนที่สุดคือใคร
ㄴ: 같은 사무실에서 일하는 진수씨하고 영민씨예요.
คุณจินซูและคุณยองมินที่ทำงานในสำนักงานเดียวกัน
.
ㄱ: 이 노래를 부른 가수가 누구예요 ?
นักร้องที่ร้องเพลงนี้คือใคร
ㄴ: 한국의 유명한 아이돌 그룹이에요.
คือกลุ่มไอดอลเกาหลีที่มีชื่อเสียง
.
ㄱ: 집에서 같이 사는 사람들이 누구누구예요 ?
คนที่อยู่ด้วยกันที่บ้านคือใครบ้าง
ㄴ: 부모님하고 동생들이에요.
พ่อแม่และน้อง ๆ ของฉัน
.
ㄱ: 주말에 같이 등산 가는 사람들이 누구예요 ?
บรรดาคนที่คุณไปปีนเขาด้วยตอนสุดสัปดาห์คือใคร
ㄴ: 학교 친구들이에요.
คือเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน
.
ㄱ: 반에서 나이가 제일 많은 사람이 누구예요 ?
คนที่อายุมากที่สุดในชั้นเรียนคือใคร
ㄴ: 제이슨씨하고 챵리씨예요. 둘이 동갑이에요.
คุณเจสันและคุณชยังรี ทั้งสองคนอายุเท่ากัน
.
ㄱ: 메시지를 남긴 사람이 누구예요 ?
คนที่ฝากข้อความไว้คือใคร
ㄴ: 회사에서 같이 일하는 동료예요.
เป็นเพื่อนร่วมงานที่บริษัท

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบ 누구” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ