ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 것이다”

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 것이다 มีความหมายว่า “จะ….” หรือ “คงจะ…..” โดยใช้ (으)ㄹ 것이다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ดังนี้

  • ใช้ ㄹ 것이다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 을 것이다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์มีตัวสะกด (ยกเว้นคำที่สะกดด้วย ㄹ)

ข้อสังเกต

เมื่อใช้ (으)ㄹ 것이다 ในประโยค จะมีการผัน (으)ㄹ 것이다 ท้ายประโยคด้วย เช่น

  • (으)ㄹ 것이다 + ㅂ/습니다 => (으)ㄹ 것입니다
  • (으)ㄹ 것이다 + 아/어요 => (으)ㄹ 거예요

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
가고 있다코로나 때문에 많은 사람들이 여행을 못 가고 있을 거예요.
หลายคนคงจะไม่สามารถเดินทางได้เพราะไวรัสโคโรน่า
쉬다몸이 안 좋아서 오늘은 회사를 쉴 거예요.
ฉันไม่สบายจึงจะหยุดงานวันนี้
퇴근하다영민씨는 일이 밀려서 오늘 좀 늦게 퇴근할거예요.
คุณยองมินมีงานค้าง วันนี้จึงคงจะเลิกงานช้า
미끄럽다비때문에 길이 많이 미끄러울거예요.
ถนนคงจะลื่นมากเพราะฝน
자다감기에 걸려서 약을 먹고 푹 잘 거예요.
ฉันเป็นหวัดจึงจะกินยาและนอนพัก
마시다점심 먹고 카페에서 친구와 같이 커피를 마실거예요.
ฉันจะไปกินอาหารกลางวันและดื่มกาแฟกับเพื่อนที่ร้านกาแฟ
도와 주다챵리씨가 일이 너무 많아서 좀 도와 줄 거예요.
คุณชยังรีมีงานเยอะ ฉันจึงจะไปช่วยหน่อย
배우다주말에 한국어 학원에 가서 한국어를 배울거예요.
ตอนสุดสัปดาห์ฉันจะไปโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีเพื่อเรียนภาษาเกาหลี
신청하다한국에 유학하러 가려고 대사관에 비자를 신청할거예요.
ฉันจะขอวีซ่าที่สถานทูตเพื่อศึกษาต่อที่เกาหลี
빨다내일은 집 청소를 하고 이불을 빨 거예요.
พรุ่งนี้ฉันจะทำความสะอาดบ้านและซักผ้าห่ม

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)ㄹ 것이다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ